Naturvetenskapligt basår

Studierna på naturvetenskapligt basår ger behörighet till att söka medicinska, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskola och universitet där ett eller flera av ämnena biologi, fysik, matematik eller kemi krävs. Du kommer att läsa kurserna Ma 3C, Ma 4, Fy 1+2, Ke 1+2 och Bi 1+2.

Kursplan: Naturvetenskapligt basår

Ett år på Sörängens basår ger dig möjlighet att söka just din drömutbildning t.ex läkare, kemist, tandläkare, biolog, matematiker, fysiker eller ingenjör. Läs vad våra tidigare deltagare har att säga om sin tid på Sörängens folkhögskola och vad de gör nu:

Berättelser från tidigare deltagare (länk).

Det naturvetenskapliga basåret på Sörängen ger dig 6 klocktimmar extra varje vecka jämfört med gymnasiet, i ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Till skillnad från högskolornas naturvetenskapliga basår är också våra klasser avsevärt mindre. Vi tar in maximalt 16-18 deltagare. Du får mycket tid med erfarna lärare vilket gör dig väl förberedd för högre studier på högskola/universitet.

Vi rekommenderar att du repeterar matematik 1 och 2 innan höstterminen startar. Repetera gärna även de kurser du har läst tidigare i naturvetenskap.

Högskoleprovet är ett viktigt prov för att öka dina chanser att komma in på högre utbildningar. Därför tränar vi tillsammans på gamla högskoleprov i anslutning till provdatumen varje termin.

Examination på Sörängen naturvetenskapliga basår sker via skriftliga prov, inlämningsuppgifter och laborationsrapporter.

Laboratorium

Sörängens folkhögsskola har ett välutrustat laboratorium för olika tekniker inom biologi, bioteknik, fysik, medicin och kemi.

Kursen i biologi och kemi är inriktad mot biomedicin, vilket gynnar dig som vill bli läkare, biomedicinare eller tandläkare.

 
 

Antagningskrav 

Matematik 2 och Svenska 2

Lärare på Naturvetenskapligt basår 


Mattias Frisendahl

Mattias är legitimerad gymnasielärare i ämnena fysik och matematik och är kursansvarig för naturvetenskapligt basår. 

Mattias har studerat i Göteborg, Jönköping och i Stockholm och undervisar på naturvetenskapligt basår och på allmän kurs här på Sörängens folkhögskola sedan 2009. Mattias har också en bakgrund som musiker och spelar fortfarande mycket piano och gitarr på fritiden. 


Johan Malm

Johan har lärarlegitimation på gymnasienivå samt doktorsexamen i organisk kemi. Han har varit lärare i kemi, biologi och naturkunskap på naturvetenskapligt basår samt allmän kurs sedan 2014.

Johan har tidigare varit handledare av doktorander och deltagit i 6 betygkommitter på KTH, KI, UU, SU för doktorander. Johan har också skrivit mer än 40 vetenskapliga artiklar och varit inbjuden talare ett flertal gånger på vetenskapliga konferenser. Han har 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin som forskare, linjechef, projektledare, konsult och slutligen i ledningsgrupp. Han står som uppfinnare för 20 publicerade patent.


Kurslitteratur

Länk till kurslitteratur för naturvetenskapligt basår.