Alkohol- och drogpolicy

På Sörängens folkhögskola är det inte tillåtet att anställda och kursdeltagare brukar alkohol under skoltid. Narkotiska preparat, dopningsmedel och sniffningsmedel är olagliga och får naturligtvis inte förekomma på skolan eller internatet.

Vid Sörängens folkhögskola är det inte tillåtet att komma påverkad till arbetet/undervisningen. Bruk av alkohol på fritiden får inte påverka säkerhet, effektivitet, välbefinnande och studiero på skolan eller internatet.

Sörängens folkhögskola är en skola med internat vilket betyder att flera av våra kursdeltagare både bor och studerar här. Anställda och kursdeltagare företräder skolan och bör uppvisa ett föredömligt uppträdande inom skolans område, även utanför skoltid. Missbruk utgör arbetsmiljörisk.

För att åstadkomma en bra och säker arbetsmiljö och för att bibehålla allmänhetens förtroende för vår verksamhet är det viktigt att vi med kraft vidtar åtgärder för att inte anställda och kursdeltagare ska missbruka alkohol eller nyttja andra droger. Vetskap om narkotikainnehav polisanmäls av rektor. Vid misstanke om användande av alkohol och droger är det upp till kursdeltagaren att bevisa motsatsen genom tester. Detta oavsett var och när alkoholen och/eller drogen har använts. Vi använder oss av urinprov, salivprov eller utandningstest.

Alkoholhaltiga drycker får ej förvaras eller medtagas till matsalen, hörsalen eller till någon av skolans allmänna lokaler.

Syftet med alkohol- och drogpolicyn är

  • Att arbeta för en drogfri, säker och stabil psykisk och fysisk miljö.
  • Att motverka utslagning från arbetsliv/studier på grund av missbruk av alkohol och/eller andra droger.
  • Att genom information förebygga ohälsa, tillbud och olyckor förorsakade av alkohol och droger.