Bilderbok

Har du en dröm att skapa bilderböcker, men behöver praktiska och teoretiska verktyg för att komma i gång eller komma vidare?

Den här kursen vänder sig till dig som vill arbeta med bilderböcker för läsare i många åldrar och utveckla din förmåga att berätta i ord och bild.

Kursens upplägg är en mix av workshops och föreläsningar inom text- och bildområdet, studiebesök, litteraturdiskussioner och analyser, varvat med självständigt arbete med olika uppgifter.  Kursen ger dig tid, verktyg och inspiration för att hitta din kreativitet, och metoder för att sätta igång och utveckla dina idéer.

Kroki och färglära hålls fortlöpande. Du får prova många material och tekniker, som blyerts, kol, akvarell, akrylfärg, gouache, färgpenna, tusch, skrapkartong, collage med mycket mera.

Samtidigt jobbar du under året självständigt med egna bilderboksprojekt som du får handledning kring. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha ett antal bilderboksskisser och idéer att jobba vidare med, och ett bilderboksmanus eller annat material färdigt att skicka in till bokförlag.

Lärare och föreläsare

Kursens lärare och föreläsare är bilderboksmakare, illustratörer, författare, konstnärer, serietecknare, storyboardare och animatörer, bilderbokskritiker och redaktörer/förläggare.

Lärare: (fr. vänster) Agneta Edwards (kursansvarig), Teresa Glad, Ester Svensson. Från hösten 2024 även Johanna Thydell.

Gästlärare: Lotta Geffenblad, Emma AdBåge, Lisen Adbåge, Annika Giannini, Maria Jönsson, Lotta Olsson, Mattias Olsson, Marcus-Gunnar Pettersson, Kristina Sigunsdotter med flera.

Kursen har ett eget våningsplan i huset Ekängen. där Bilderbok disponerar ett klassrum, där vi förstås har en stor samling bilderböcker, en mindre datasal utrustad med ritskärmar, en ateljé för kroki och måleri, samt den stora luftiga ateljé där eleverna har sina egna arbetsplatser.

Under kursen får du låna en personlig Ipad med ritpenna och ett A3-ljusbord. Du får undervisning i digitala verktyg som ProCreate, Photoshop och InDesign.

Skolan har ett galleri där kursdeltagarna kan ställa ut sina verk och en konstnärsbutik där du kan handla konstnärsmaterial till förmånliga priser. Vi samarbetar också kring elevutställningar med externa aktörer som Nässjö Konsthall och Jönköpings Läns Museum.

Efter kursen förväntas du:

• ha utvecklat dig inom text, illustration, bilduppbyggnad, bildkommunikation.
• ha utvecklat dig inom dramaturgi och karaktärsgestaltning.
• ha fått en fördjupad kunskap om bilderboken som konst/litteraturform.
• ha kunskap om relationen mellan bild och text i bilderboken.
• vara insatt i disposition, upplägg av 32 sidig bilderbok.
• vara förtrogen med arbetsprocessen från idé till färdigt manus.
• vara orienterad i svensk bilderboksutgivning, historiskt och nutid.
• ha insikt om bokbranschen och förlagsprocessen, från antagning till utgivning

Rekommenderad läsning

Ulla Rhedin En fanfar för bilderboken, Alfabeta, 2013
Ulla Rhedin Bilderboken, På väg mot en teori, Alfabeta 2002
Agneta Edwards Bilderbokens mångfald och möjligheter F – 3, N&K, 2023, kapitlet VAD?
Bilderboksmakare, redaktör Sam McCullen, Lilla Piratförlaget, 2021
Olof Landström Berätta med bilder, Lilla Piratförlaget, 2020
Martin Salisbury Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication, Allen & Unwin, 2004
Martin Salisbury/Morag Styles Children's Picturebooks, Laurence King Publishing, 2020

Sista ansökningsdag till Bilderbok läsåret 2024/2025 är måndag 15 april 2024.

Du söker till Bilderbok genom vår portal SchoolSoft:

Länk till ansökningsformulär (Extern länk)

När du ansöker, skicka med följande bilagor.

- Arbetsprover 

se instruktioner nedan.

- Personligt brev

Ett personligt brev (max 350 ord) ska bifogas din ansökan. Berätta kort om dig själv och varför du söker till Bilderbok.

- Referenser

Kontaktuppgifter till 2 referenspersoner (t ex lärare, arbetsgivare)

Arbetsprov 1

Skisser efter levande modell (behöver inte vara en nakenmodell). Minst tre skisser.

Teckna med motivet framför dig, inte från bildskärm eller foto. Motivet behöver inte vara en naken modell. Du kan till exempel teckna av en vän som läser en bok eller någon du ser på ett café eller på bussen.

Teckna i hel- eller halvfigur och använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

Arbetsprov 2

Interiörbild – hörnet i ett rum (minst 1 bild)

Teckna med motivet framför dig, inte från bildskärm eller foto. Använd blyerts eller traditionellt medium, inte digitalt.

Arbetsprov 3

Karaktärsteckning ur fantasin.

Skapa en karaktär/varelse och rita den i rörelse, i minst 3 olika poser.

Använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

Arbetsprov 4

Valfria bilder och/eller texter.

Skicka 5 – 10 bilder som du är nöjd med. Om du skickar fan art eller kopierar andras bilder – ange din referens. Bilderna kan med fördel vara gjorda i olika tekniker, visa gärna digitala arbeten.

eller

Skicka 1 - 3 texter som kan passa i en bilderbok. Det behöver inte vara färdiga, redigerade texter, det räcker med utkast. Texterna kan vara i kombination med bilder eller fristående.

Filformat och filstorlek

Alla arbetsprover lämnas digitalt. Vi vill att du sammanställer dina arbetsprover i en PDF, använd gärna bifogad mall i Google presentation eller Powerpoint där du kan exportera som .pdf, PDF-filen får inte överstiga 40 MB.

Alt 1.

Bilderbok mall för ansökan 2024 - Google Presentation (Extern länk)

Gör en kopia av mallen och spara den till din eget Google-konto.

Alt 2.

Bilderbok mall för ansökan 2024 - Powerpoint (.pptx) (Extern länk)

Ladda ner mallen till din dator och redigera i Powerpoint.

Namnge din PDF: Ditt namn + Arbetsprover 2024

Du kan också skapa din egen mall i Indesign. Viktigt då att du numrerar och namnger varje arbetsprov.

Om du har problem att skapa en PDF, kontakta Carl Öberg, carl.oberg@rjl.se

Hur får du veta om du är antagen?

Intervju

På kursen finns plats för 12 deltagare. Vi kallar ett urval sökande till intervju. Intervjuerna sker på plats på skolan eller digitalt. Cirka 2 veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blir kallad till intervju.

Besked

Besked om antagning sker via mejl under första halvan av juni.

Hur många platser är det på kursen?
12 deltagare

Kan jag läsa Bilderbok på distans?
Nej, kursen hålls enbart på skolan.

Kan jag gå kursen även om jag hellre berättar i text än bild?
Det kan du, texten är lika viktig som bilden i bilderböcker. Men du måste vara beredd att delta även i kursens många bildworkshops, våga prova och utforska olika typer av bildskapande.

Gör man bara bilderböcker för barn på kursen?
Nej, du kan skapa precis vilka bilderboksberättelser som helst! Det kan vara konstnärliga bilderböcker, ordlösa bilderböcker, bilderböcker för små barn, större barn, unga eller vuxna.

Får man även göra faktabilderböcker?
Förutsättningarna för att skriva och illustrera faktaböcker är helt annorlunda än när det gäller den skönlitterära bilderboken, så det ingår inte i kursen. Men finns det intresse så pratar vi om faktaboken i stort och tipsar om hur den kan gå till väga som vill illustrera faktaböcker.

Jag vill skriva en illustrerad kapitelbok eller en grafisk roman – kan jag göra det under kursåret?
Hela kursupplägget är inriktat mot att du efter ett läsår ska behärska just bilderbokens form och verktyg. Vi tar även upp genrer som gränsar till bilderboken, så som kapitelböcker, serier, bildromaner etc., men under projekttiden (6 – 8 veckor) är det svårt att hinna genomföra ett så stort projekt.