Naturvetenskaplig inriktning 2 eller 3 år

På den naturvetenskapliga inriktningen av Allmän kurs läses till att börja med de ämnen som ger de tio behörigheter som ingår i grundläggande behörighet. Detta kan ta ett eller två år beroende på studiebakgrund och undervisningen sker i samma klass som den humanistiska inriktningen. Du kommer att finna gott om utrymme att påverka dina studier, både till innehåll och studietakt.

Det sista året på den naturvetenskapliga inriktningen läses tillsammans med den särskilda kursen Naturvetenskapligt basår. Du har rätt till ett studieomdöme också efter detta år. Du som har läst Allmän kurs på en annan folkhögskola men har kvar ett år av omfattningskravet, kan läsa endast detta sista år, tillsammans med Naturvetenskapligt basår.
Under hela studietiden får du stöd och hjälp av de undervisande lärarna. I kursen ingår studiebesök och deltagande i schemabrytande aktiviteter som ger allmänbildning och stärker skolgemenskapen, exempelvis morgonsamlingar och kulturarrangemang.

Ansökan om studieplats sker för ett år i taget. Tillsammans med studievägledaren utarbetas en lämplig studieplan för varje år.

Antagningskrav: Grundskola

Antagningsprocess

Komplett ansökan ska innehålla:

  • Betyg från tidigare studier
  • Personligt brev
  • Arbetsintyg (om du har arbetat i sammanlagt 2 år eller mer)
  • Referens

Kompletta ansökningar behandlas löpande. Vi kontaktar den sökande för ett samtal där vi gemensamt undersöker om vår skolform passar utifrån den sökandes bakgrund och studiebehov. För befintliga deltagare gäller förtur till studieplats om deltagaren uppvisat god närvaro under föregående studieår.