Naturvetenskaplig inriktning 1 eller 2 år

På den naturvetenskapliga inriktningen av allmän kurs fokuserar vi till en början på att läsa de behörigheter som ingår i grundläggande behörighet samtidigt som vi riktar blicken mot det naturvetenskapliga. Du kommer att finna gott om utrymme att påverka dina studier, både till innehåll och tempo. För den estetiskt intresserade finns möjligheter att utveckla sin kreativitet eller att bearbeta kursinnehåll genom bildskapande

Antagningskrav:

Grundskola, minst 800 godkända gymnasiepoäng eller 1 år på folkhögskola. Sv 1 och Ma 1 ska vara godkända.

Inplacering i År 1 eller 2 sker beroende på din studiebakgrund och dina intressen. Du har möjlighet att under båda läsåren få gott om studiehjälp av de undervisande lärarna. I kursen ingår också deltagande i schemabrytande aktiviteter av allmänbildande karaktär, studiebesök och studieresor samt egna projekt inom valfritt ämne. Ansökan om studieplats sker årsvis. Tillsammans med studievägledaren utarbetas en lämplig studieplan för just det året.

 

Vi läser följande ämnen som kan ge behörigheter

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska

 

Antagningsprocess:

Vi tar in nya elever utan avseende på deras tidigare studieresultat i följande ordning.

 1. Ansökan i tid (komplett) och då efter behovet av utbildning
 1. Därefter i tidsföljd (först till kvarn …)
 2. För redan befintlig elev gäller förtur till studieplats om eleven uppnått godkända studieresultat och behörigheter under föregående år.