Författarskola - distans

Skriva på distans med datorns hjälp.

Satsa på ditt skrivprojekt!

Sörängen Författarskola – distans är en internetbaserad kurs i kreativt skrivande där du får möjlighet att satsa på ditt skrivprojekt, utveckla ditt skrivande och hitta ditt eget språk, din litterära röst. Du får varva självständigt skrivande med att få och ge handledd och konstruktiv respons i mindre grupp.

Kursen är en ettårig heltidsutbildning och studiemedelsberättigad.

Vi som handleder på Sörängen Författarskola – distans läsåret 2023/2024 är Christine Falkenland och Sofie Jansson. Vi är verksamma och etablerade författare med stor erfarenhet av handledning i kreativt skrivande.

Vi arbetar online på lärplattformen FirstClass. Du behöver ha en dator med stabil uppkoppling samt möjlighet att skriva ut texter för respons.

Du och övriga deltagare delas in i mindre grupper, som enligt ett rullande schema har responsvecka där ni läser och ger konstruktiv respons på varandras texter. Du får också respons av en handledare. Responsarbetet sker i en öppen och tillåtande atmosfär. Du får nya aspekter på din text och lär dig att se utvecklingsmöjligheter i din egen och andras texter.

Under responsveckan krävs det att du deltar i grupparbetet aktivt och dagligen. Mellan responsveckorna arbetar du självständigt med textproduktion. Du förväntas kontinuerligt närvara på vårt forum, där du kan ta del av inspirerande och användbara övningar och har möjlighet att samtala om skrivande och text.

Kursen inleds med tre dagars möten online där vi går igenom arbetssätt, responsmetoder och rutiner. I slutet av läsåret sammanställer och redigerar deltagarna varsin längre text. Kursen avslutas med tre dagars möten online då vi har samtal om texterna och projekten. Vi använder oss av Zoom.

Deltagande i introduktions- och avslutningsmöten är ett absolut krav. Det innebär att den som inte närvarar på introduktionsmötet för inskrivning inte heller har möjlighet att påbörja kursen.

Arbetssättet kräver både självständighet och ansvar inför övriga deltagare. Eftersom utbildningen är på heltid är den svår att kombinera med annat heltidsengagemang. Det är en fördel om du har gått skrivarkurs tidigare, men det är inget krav.

Några röster ur utvärderingarna:

"Under kursens gång har jag fått konkreta verktyg som har hjälpt mig i mitt skrivande. Det har också gjort att jag tagit det skönlitterära skrivandet på större allvar och att jag nu vågar satsa på det till hundra procent."

"Det har varit fantastiskt lärorikt att ge och få textrespons av deltagarna i gruppen och se sin text utifrån. Att ge respons i skrift har också betytt att jag har fått tid att tänka till och uttrycka mig mer precist."

"Tack för en grym kurs som har varit avgörande för att jag ska bli någorlunda färdig med mitt projekt och framför allt, att tro på det."

Lärare

Christine Falkenland

Christine Falkenland debuterade 1994 med diktsamlingen Illusio. Hon har hittills publicerat tio romaner, fem diktsamlingar samt fyra barnböcker. Hennes senaste roman, Själasörjaren, utkom 2018. Hon har även skrivit libretton till körverk, bl.a Rekviem.
Hon har erhållit flertalet priser och stipendier, bl.a Sveriges Radios Romanpris, Svenska Dagbladets litteraturpris, och Göteborgs Stads författarstipendium samt De Nios Vinterpris.
Christine är utbildad skrivarpedagog och sedan 2014 är hon handledare på Sörängen Författarskola – distans.


Sofie Jansson

Sofie Jansson har en konstnärlig master i kreativt skrivande och är utbildad skrivpedagog. Hon är publicerad i ett tiotal antologier, mestadels inom poesi. Sofie är också utbildad inom film och tv och har även erfarenhet av teater och fotografi. Återkommande har hon haft skrivarkurser, workshops och föreläsningar på bland annat folkhögskola, Skrivarakademin och Högskolan för Scen och Musik. Hon har även arrangerat skrivstugor, uppträtt som estradpoet och under många år arbetat med litteraturläger för ungdomar. Sedan 2015 sitter hon med i styrelsen för Göteborgs Litteraturhus.