Antagning

Handlingsplan för antagning av elever till Sörängens folkhögskola.

  1. Elever kan söka till våra utbildningar digitalt via Schoolsoft. 
  2. Ansökningar två veckor innan ansökningstidens utgång kopieras till ansvarig lärare som tar kontakt med den sökande. Administrationen begär in saknade ansökningshandlingar.
  3. Ansvariga lärare behandlar ansökningarna veckan efter ansökningstidens utgång.
  4. Definitivt antagningsbesked lämnas aldrig innan sista ansökningsdatum.
  5. Senast fyra veckor efter sista ansökningsdatum skall alla ansökningar som inkommit i tid vara behandlade och antagningsbesked utskickade.
  6. Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdatum behandlas löpande och skyndsamt.
  7. Så snart som möjligt efter sista ansökningsdatum hålls pedagogisk konferens som behandlar ansökningsläget.
  8. Antagningsplanen revideras senast 31 mars varje år.