Humanistisk inriktning 1, 2 eller 3 år

På den humanistiska inriktningen av allmän kurs sätter vi kultur och människa i fokus. Språk- och historiekunskaper ses som verktyg för att förstå samtiden. I samtal utbyter vi idéer med varandra och prövar våra världsuppfattningar.

Du kommer att finna gott om utrymme att påverka dina studier, både till innehåll och tempo. För den estetiskt intresserade finns möjligheter att fritt utveckla sin kreativitet eller bearbeta kursinnehåll genom bildskapande. 

Antagningskrav: Grundskola.

Inplacering i År 1, 2 eller 3 sker beroende på din studiebakgrund och dina intressen. Du har möjlighet att under alla tre läsåren få gott om studiehjälp av de undervisande lärarna. I kursen ingår också deltagande i schemabrytande aktiviteter av allmänbildande karaktär, studiebesök och studieresor samt egna projekt inom valfritt ämne. Ansökan om studieplats sker årsvis. Tillsammans med studievägledaren utarbetas en lämplig studieplan för just det året.

Vi läser följande ämnen som kan ge behörigheter

  • Engelska
  • Historia
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religion
  • Samhällskunskap
  • Svenska

 

Antagningsprocess:

Vi tar in nya elever utan avseende på deras tidigare studieresultat i följande ordning.

  1. Ansökan i tid (komplett) och då efter behovet av utbildning
  2. Därefter i tidsföljd (först till kvarn …)
  3. För redan befintlig elev gäller förtur till studieplats om eleven uppnått godkända studieresultat och behörigheter under föregående år.

 

Tidigare deltagare om Allmän kurs

allman_kurs_intervju1.jpg

Annie Andersson

Att börja på Sörängens folkhögskola var inte ett självklart beslut för mig, men nu tycker jag att det var rätt. Första dagen på skolan var jag väldigt nervös, men jag knöt snabbt kontakter bland de andra eleverna och fick snabbt en känsla av ‘’hem’’.

Sen jag började på Sörängen så har allt gått så himla fort. 

Jag känner att mitt självförtroende växer för varje dag som går och den känslan har jag aldrig mött förut, även de jobbiga dagarna som man helst vill slippa har blivit lättare p.g.a. skolans öppenhet och gemenskap.

Man får vara den man själv vill och blir respekterad för det.

Jag har fått uppleva roliga saker i en trygg miljö, en plats där alla är vänner oavsett ålder och jag bor med trevliga personer som blivit mina vänner. 

Därför rekommenderar jag starkt Sörängens Folkhögskola. 

 

allman_kurs_intervju2.jpg

Hussein Jafari

Att gå på Sörängens folkhögskola kan vara den roligaste som jag har upplevt. Jag går på allmän kurs och trivs här. Studiemiljön är verkligen bra, alla lärarna väldigt bra, snälla och trevliga. Man behöver inte känna sig ensam för man kan hitta bra vänner här med. När man läser allmän kurs har man möjlighet att studera olika ämnen och detta kan hjälpa dig genom att förbättra din studieteknik och lägga en plan för framtiden. Vi har även studiebesök på vissa ställe som kan vara spännande. 

Det finns alltid flera alternativ när det handlar om olika uppgifter. Därför behöver man inte stressa sig så mycket.