Humanistisk inriktning 1, 2 eller 3 år

På den humanistiska inriktningen av Allmän kurs sätter vi kultur och människa i fokus. Språk- och historiekunskaper ses som verktyg för att förstå samtiden. I samtal utbyter vi idéer och prövar våra världsuppfattningar. Historia, samhällskunskap och konst- och kulturhistoria är ämnen som läses av alla gemensamt. 

Antagningskrav: Grundskola

Inplacering i år 1, 2 eller 3 beror på din studiebakgrund. Under alla tre år får du gott om studiehjälp av de undervisande lärarna. I kursen ingår studiebesök och deltagande i schemabrytande aktiviteter av allmänbildande karaktär. Du kommer finna gott om utrymme att påverka dina studier, både till innehåll och studietakt. Ansökan om studieplats sker för ett år i taget. Tillsammans med studievägledaren utarbetas en lämplig studieplan för varje år. 

Antagningsprocess

Komplett ansökan ska innehålla:

  • Betyg från tidigare studier
  • Personligt brev
  • Arbetsintyg (om du har arbetat i sammanlagt 2 år eller mer)
  • Referens 

Kompletta ansökningar behandlas löpande. Vi kontaktar den sökande för ett samtal där vi gemensamt undersöker om vår skolform passar utifrån den sökandes bakgrund och studiebehov. För befintliga deltagare gäller förtur till studieplats om deltagaren uppvisat god närvaro under föregående studieår.