Forntid och fornlämningar

Bild på fornminne med stenar.

Är du intresserad av historia? Är du nyfiken på vilka spår som mänsklig bebyggelse har lämnat i och runtomkring Nässjö kommun? I så fall är sommarkursen Forntid och fornlämningar något för dig!

Kursen utgår ifrån Sörängens folkhögskola där föreläsningar kommer att hållas om forntidens historia och deltagarna tillsammans kommer att lära sig mer om vårt gemensamma kulturarv på höglandet. Deltagarna kommer också få chansen att rent praktiskt prova på aktiviteter som hör ihop med olika historiska epoker. Kunskapen kommer sedan att kompletteras med utflykter till fantastiska historiska platser i närområdet som illustrerar de tidsperioder som diskuteras. Eftersom vissa av platserna ligger ganska otillgängligt till så förutsätter det också att deltagarna har förmåga att röra sig i skog och mark.

Förmiddagsfika och lunch intas i de vackra omgivningarna på Sörängen och ingår i kursens kostnad.

Kursledare: Jack Bågenhammar

Jack är utbildad folkhögskolelärare i historia och religion. Han undervisar på kursen Studiemotiverande Folkhögskolekurs på Sörängens folkhögskola.