Internationellt samarbete mellan Sörängens Folkhögskola och Katumba FDC

Katumba FDC

Under läsåret 2024/25 kommer Sörängens folkhögskola att samarbeta med Katumba Folk Development College i Tanzania. Partnerskapet är finansierat av Atlas Partnerskap och syftar på miljö- och klimatfrågor samt hälsa och välmående.

Sörängens folkhögskola kommer under hela läsåret 2024/25 och även under höstterminen 2025 arbeta nära en folkhögskola i Tanzania, Katumba Folk Development College.

Det är viktigt för oss med internationella utblickar och att samarbeta med Katumba betyder att vi kan lära oss mycket om hur de arbetar med miljö- och klimatfrågor och vad en god hälsa betyder för välmående.

Hela projektet finansieras av Atlas Partnerskap och ger dig som går allmän kurs på Sörängens folkhögskola möjlighet till spännande diskussioner med deltagare på Katumba FDC. Tänk dig att få en god inblick i hur människor på en helt annan plats på jorden tänker och resonerar runt klimatfrågor.

Redan under hösten 2024 kommer en mindre grupp att ges chansen att åka ner och besöka Katumba FDC och under våren 2025 kommer en grupp från Katumba FDC till Sörängen.

Sörängens Folkhögskola vill vara en del av samhället – lokalt, nationellt och internationellt.

På bilden ser du rektor Mussa Mturuck och läraren Keneth Songa från Katumba Folk Development College i Tanzania när de besökte Sörängens Folkhögskola mars 2024.