Boende och fritid

Boende- och fritidsteamet med elevhemsföreståndare och fritidsledare ansvarar för att du som elev får ett trivsamt boende vid Stora Segerstad.

Fritidsledarna ser också till att alla elever får det så bra som möjligt när skoldagen är slut. Som elev väljer du själv om du vill medverka i de olika fritidsaktiviteter som anordnas under kvällstid, eller om du t.ex. vill besöka vårt gym, bastu eller biljardrum.

Har du frågor får du gärna kontakta oss! Du når oss enklast via mail. 

Läs mer om boende och fritid här