Uppdragsutbildningar

Exempel på fortbildningar och uppdragsutbildningar vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum

  • Arbete med hjullastare
  • Djurhantering, för till exempel Räddningstjänstens personal