Driftsansvariga

Vid Stora Segerstad naturbrukscentrum bedrivs ett modernt lant- och skogsbruk.