Öppen skola för årskurs 9

Vid några tillfällen varje höst och vinter har du som går i årskurs 9 möjlighet att besöka Stora Segerstad Naturbrukscentrum för att göra en djupdykning bland våra gymnasieutbildningar och uppleva skolmiljön på nära håll.

Under pågående Coronapandemi kommer vi inte ta emot några stora besöksgrupper. Däremot kommer vi erbjuda flera besöksdagar för att undvika trängsel.   

Du som vill besöka skolan för att få information om våra utbildningar och titta på skolan anmäler dig till något av nedanstående datum. Du får gärna ta med dig 1-2 anhöriga eller någon personal från din grundskola. 

Datum

DATUMTID
 11 september13.15-15.30
18 september13.15-15.30
9 oktober13.15-15.30
16 oktober13.15-15.30
20 november13.15-15.30
27 november13.15-15.30
11 december13.15-15.30

Samling vid trappan (utomhus) vid ingången till matsalen klockan 13.15. Vi avslutar med fika (meddela allergier i samband med anmälan).  

Anmälan

För dig som går i grundskolan (årskurs 9)

Meddela vilket datum du vill komma och hur många ni är. Skriv gärna vilken/vilka av våra utbildningar du är mest intresserad av!  

E-post: malin.thestrup@rjl.se 

 

För dig som går i grundsärskolan 

Du som är intresserad av att få en visning av skolan och information om vårt gymnasiesärskoleprogram Skog, Mark och Djur är välkommen att kontakta Anki Larsson anki.larsson@rjl.se