Skolledning

Verksamhetschef och rektor
Verksamhetschef Stina Gof och rektor Maria Lust

Här finner du kontaktuppgifter till skolledningen vid Stora Segerstad naturbrukscentrum.