Inriktning Djurvård (Hundförare/Hundskötare)

Lektion utomhus med hund
Hundlektion utomhus

Djurvård med yrkesutgång mot hundförare/hundskötare är en av våra inriktningar vid naturbruksprogrammet på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. För att läsa denna gymnasieutbildning söker du inriktning Djurvård vid naturbruksprogrammet, studievägskod NBDJR

Utbildningen förbereder dig för ett yrke inom djurvård med kunskaper om djur i allmänhet, men hundar i synnerhet. Du som väljer en studieplan med högskoleförberedande kurser förbereds dessutom för vidare studier vid t.ex. univerisitet eller högskola. 

Under utbildningen får du lära dig att sköta och träna hundar för olika arbetsuppgifter, men du lär dig även om avel och uppfödning, etologi och hälso- och sjukvård. Du som har egen hund får gärna ta den med dig till utbildningen, men det är inget krav. 

Hundstallet på Stora Segerstad

Regler för dig som vill ta med dig hunden

Utbildningens upplägg och framtida yrken

Praktik och teori varvas för att du ska få goda kunskaper och mycket erfarenhet av hundträning, skötsel och vård av hundar. Vi lägger stort fokus på att du ska få insyn i de yrken och verksamheter där hundar används i människans tjänst och du får bl.a. läsa en kurs som handlar om arbetande hundar. 

Hundförare fyller en viktig funktion i samhället då hunden har fått en given plats inom bl.a. vård och omsorg, specialsök (t.ex. mögel- och rötsökshundar), inom försvarsmakten samt inom skydd och bevakning. Många personer som har en funktionsnedsättning, t.ex. diabetes, epilepsi eller rörelsehinder, har behov av att det finns hundförare som utbildar service- och assistanshundar. 

Vi är också måna om att du ska utvecklas inom service och bemötande, vilket gör dig väl förberedd för att kunna arbeta med andras hundar på t.ex. hunddagis, hundpensionat, på en djurklinik, med pälsvård eller som instruktör. 

Under utbildningen får du även lära dig om hundbranschen ur ett företagsperspektiv, hur man sköter olika anläggningar och miljöer för hundar, samt om den teknik, biologi och ekonomi som krävs för att hålla god kvalitet på produkter och tjänster.

15 veckor av utbildningen är förlagd på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Detta skapar goda möjligheter för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. Några av dessa veckor kan du som vill få göra utomlands.

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper och erfarenheter inom bl.a.

  • Skötsel och träning av hundar
  • Naturbrukets djur, främst med fokus på sällskapsdjur men även med grundläggande kunskaper om lantbrukets djur
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
  • Avel och uppfödning, arbetande hundar, etologi
  • Entreprenörskap
  • Naturbruk
  • Biologi
  • Svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap samt idrott- och hälsa

Utbildningens resurser

Utbildningen präglas av Stora Segerstads geografiska läge med tillgång till odlingslandskap, vatten och skogar. Här finns gott om plats och olika miljöer för hundträning, aktivitering och motionsträning för såväl hundar som hundförare. Här finns även en inomhusträningshall med underlag av konstgräs, en inhägnad rasthage och en agilitybana med kvällsbelysning.

I skolans moderna hundstall får hundarna tillgång till både inomhus- och utomhusvistelse. Boxarna med inomhusklimat och uterastgårdarna berikas med saker som gör att hundarna kan koppla av och få stimulans. Här finns även ett rum med utrustning för pälsvård, bad och tvätt. I anslutning till hundstallet finns klassrummet Byrackan där en hel del av utbildningens lektioner genomförs. 

Undervisningen leds av lärare och instruktörer som arbetar för att du ska utvecklas mot utbildningens mål och bli attraktiv på arbetsmarknaden. 

Yrkesutgångar och studieplaner 

En bit in på höstterminen i årskurs 1 väljer du hur din studieplan ska utformas. Din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig och ger dig information om de olika valmöjligheterna som finns inom inriktningen.  

Du som önskar kan läsa kurser för grundläggande och särskild högskolebehörighet, läs mer om det här! Högskoleförberedande kurser

Här nedan har vi listat några yrken som kräver att du studerar vidare vid högskola eller universitet efter din gymnasieutbildning:

Hundförare inom Polisen

För att bli Polis måste du studera vid Polishögskolan efter gymnasiet. För att bli behörig till Polishögskolan kan du läsa vår utbildning till Hundförare/Hundskötare som ger dig goda kunskaper om hundar i människans tjänst. Du väljer en studieplan där du läser kurserna Engelska 6, Svenska 2 och 3 för att få grundläggande högskolebehörighet. Men för att bli behörig till polisutbildningen behöver du även läsa kursen Samhällskunskap 1a2, vilken vi erbjuder inom det individuella valet. 

Djursjukskötare

För att kunna arbeta som djursjukskötare, t.ex. på ett djursjukhus, måste du studera vid djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. För att bli behörig kan du läsa vår utbildning till Hundförare/Hundskötare som ger dig goda kunskaper om djur i allmänhet och hundar i synnerhet. Du läser bl.a. kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1. Dessutom ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande då du kan praktisera på t.ex. ett djursjukhus eller hos en veterinär. Du väljer en studieplan där du läser kurserna Engelska 6, Svenska 2 och 3 för att få grundläggande högskolebehörighet. Men för att bli behörig till djursjukskötarprogrammet behöver du även läsa kursen Matematik 2a, vilken vi erbjuder inom det individuella valet. 

Veterinär

För att kunna arbeta som veterinär måste du studera vid Veterinärprogrammet som i Sverige ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. En bra början är att läsa vår gymnasieutbildning till Hundförare/Hundskötare som ger dig goda kunskaper om djur i allmänhet och hundar i synnerhet. Du läser bl.a. kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1. Dessutom ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande då du kan praktisera på t.ex. ett djursjukhus eller hos en veterinär.

Efter gymnasieet kan du läsa ett naturvetenskapligt basår för att få rätt behörighet till Veterinärprogrammet. Ett naturvetenskapligt basår innehåller kurser upp till matematik 4, kemi 2 och Fysik 2. 

Eftersrom det är många sökande till veterinärutbildningen kan det även vara positivt om du läser kurser som ger dig extra meritpoäng - detta ökar dina möjligheter att kunna konkurrera om platserna vid veterinärprogrammet. Kurser som ger mertipoäng till veterinärprogrammet är moderna språk, matematik 5 och engelska 7, vilka du kan läsa på t.ex. Komvux efter din gymnasieutbildning.