Arbete med avverkningsmaskin och skotare

Arbete med avverkningsmaskin

Utbildningen Arbete med avverkningsmaskin och skotare vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum omfattar 300 gymnasiepoäng.

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning kan du arbeta som maskinförare i skogsbruket. Kursen ger dig viss färdighet i service och underhåll av skogsmaskiner samt kunskaper om maskinernas konstruktion och funktion.

Utbildningens upplägg och innehåll

Kursen förfogar över tre mycket moderna avverkningsmaskiner och tre skotare. Stor vikt läggs vid handledd praktisk övning och att under realistiska förhållanden arbeta i lag. Målsättningen är att varje studerande ska köra maskin i cirka 100 timmar.

Ingående kurser

Utbildningen består av kurserna

 • Avverkningsmaskiner, 100 poäng
  (kurskod NABAVV0)
 • Skogsmaskiner specialisering, 200 poäng
  (kurskod NABSKO005).

Ur kursinnehållet

 • Skötsel av maskiner och sågutrustning
 • Arbetsteknik
 • Traktplanering, traktdirektiv
 • Praktisk körning
 • Uppföljning av utfört arbete
 • Felsökning, data, ekonomiska kalkyler
 • Simulator och datorstyrd aptering
 • Hydraulik och el