Skogsmaskinförare - vuxna

Skogsmaskinförare

Skogsmaskinförarutbildningen för vuxna vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum ger dig grundläggande kunskaper inom skogsbruk och specialiserade kunskaper inom skogsmaskinkörning.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som skotarförare och / eller skördarförare inom det moderna skogsbruket. 

Utbildningen är på heltid under 36 veckor. Teori och praktik varvas och består av kurserna:

  • Motor och röjmotorsåg 1            
  • Skogsskötsel 1                            
  • Virkeslära                                      
  • Terrängtransporter                     
  • Virkestransport med skotare     
  • Serviceteknik 1
  • Skogsskötsel 2
  • Avverkningsmaskiner
  • Skogsmaskiner specialisering

Utbildningens innehåll

Varje kurs som presenteras ovan motsvarar 100 gymnasiepoäng, utom skogsmaskiner specialisering som är på 200 gymnasiepoäng. Totalt omfattar utbildningen 1000 gymnasiepoäng. Kursernas centrala innehåll och mål kan du läsa om på Skolverkets webbplats (Extern länk).

En väg mot vidare studier

Utbildningen syftar huvudsakligen till arbete som skogsmaskinförare men ger även skoglig behörighet till vidare studier, till exempel Skogsmästarprogrammet vid SLU, Skogsteknikerprogrammet vid Gammelkroppa eller skogliga Yrkeshögskoleutbildningar.

Några av dessa utbildningar kräver dock att du har praktisk erfarenhet. Eftersom utbildningen slutar i december kan du ordna praktik på ett skogsföretag under våren.