Miljö och hållbar utveckling

Äpplen

Resurshushållning, kretslopps- och helhetstänkande genomsyrar verksamheten vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Som utbildare av framtidens yrkesverksamma inom de gröna näringarna är vår roll att sprida kunskap om hållbar utveckling. Detta gör vi bl.a. genom att leva som vi lär.

Vi källsorterar, återvinner kemikalier och driver våra traktorer med miljödiesel. Vi driver ekologisk lamm- och köttproduktion och på den del av odlingsarealen som används för foderproduktion till dessa djur används inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

I skolrestaurangen serveras mycket närproducerad mat, allt kött och alla mejeriprodukter är producerade i Sverige. 

Miljöledningssystem

Stora Segerstad naturbrukscentrum är miljöcertifierat enligt ISO 14001. I detta miljöledningssystem finns rutiner och instruktioner om hur vi ska utföra vårt miljöarbete.