Aktuellt

 

 

Information om distansstudier till våra elever och studerande

Från och med onsdag den 18/3 kommer studierna att bedrivas på distans. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens, Regeringens och Folkhögskolerådets rekommendation och efter beslut av vår huvudman.

Nu finns en rykande färsk skoltidning!

I tidningen får du inblick i vår verksamhet med fokus på våra gymnasieutbildningar inom naturbruksprogrammet (Lantbruk, Skog, Maskinmekanik och Hund), yrkesintroduktionsprogram inom lantbruk och skog, samt gymnasiesärskoleprogrammet Skog, mark och djur.

Stora Segerstad 100 år!

Skogsväg

För snart 100 år sedan startade vår verksamhet, närmare bestämt 1920. Inför detta jubileum kommer det bl.a. skrivas en jubileumsskrift, men målet är även att digitalisera och publicera Stora Segerstads historia.

Introduktionsprogram

Kor

Vill du lära dig om naturbruk på gymnasiet, men saknar behörighet till Naturbruksprogrammet?