Internationellt samarbete

Internationellt

Stora Segerstad Naturbrukscentrum har ett omfattande internationellt samarbete med en rad skolor och organisationer i andra länder, framför allt i Europa.

APL utomlands

Inom ramen för elevernas APL (arbetsplatsförlagt lärande) har eleverna möjlighet att tillbringa tre veckor i ett annat land. Utbytet sker i samarbete med naturbruksskolor i mottagarlandet som ansvarar för program, praktikplats och tillsyn under praktiken.

Finland, Luxemburg, Frankrike, Tyskland, Spanien, Irland och USA är aktuella länder att resa till. Utbytena finansieras av Leonardo da Vinci (utom USA). Skolan tar på motsvarande sätt emot utbyteselever från dessa länder.

Pilotprojekt som blev en utbildning

IEFMO, International education for forest machine operators and owners, är ett projekt som startade som ett pilotprojekt inom Leonardo da Vinci.

Inom projektet har kursplaner för en internationell skogsmaskinförarutbildning arbetats fram och översatts till svenska, engelska, tyska , finska, lettiska och bulgariska.
Delkurser av utbildningen har genomförts och genomförs i utbildningspaket. Vid Stora Segerstad naturbrukscentrum genomförs skördarutbildningar på engelska som en del av Yrkeshögskoleutbildningen skogsbrukstekniker och kallas då International Education for Forest Machine Operators.

Språkprojekt

Skolan driver ett språkprojekt inom Leonardo som utvecklar ett läromedel i engelska för skogsarbetare. Där ingår bland annat en skogsordlista som omfattar 16 språk och 3000 termer.

Läs mer om språkprojektet via Tools for skills och Forest workers glossary:

Tools for skills (Extern länk) 

Forest workers glossary (Extern länk)