Skogsbruket

Arbete med avverkning

Stora Segerstad Naturbrukscentrum bedriver ett högteknologiskt skogsbruk vid Stora Segerstad och Herrestad. Total areal är 1650 hektar.

Vid Stora Segerstad finns vår skogliga undervisningsanläggning "Skogens Hus" som är anpassad för vår skogliga verksamhet.
I huset inryms bl.a. en stor verkstadslokal, lektionssalar, skogsmaskinsimulatorer och utrymmen för motor- och röjmotorsågar. Utanför finns flera fasta övningskranar. 

Skogens Hus med verkstad

Vid Herrestad finns ett litet sågverk och en fin rastplats invid vandringsleden. På den viltrika marken bedrivs jakt och viltvård. Skolan samverkar med de stora skogsföretagen och utför avverkningar på uppdrag. Skogsutbildningen har tillgång till

  • Skördare
  • Skotare
  • Moderna simulatorer (skördare och skotare)
  • Fasta kranar
  • Skogens Hus med klassrum och verkstäder

Våra skogsutbildningar