Rektor

Jag heter Maria Lust och arbetar som rektor vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum. Jag ansvarar för gymnasieutbildningarna vid skolan och arbetar med frågor som handlar om undervisning, pedagogisk personal, skolhälsovård och annat som rör elevernas studiesituation. Är det något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta mig!