Rektor

Hej, jag heter Maria!

Jag arbetar som rektor vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum och ansvarar för gymnasieutbildningarna vid skolan.

Jag arbetar med frågor som handlar om undervisning, pedagogisk personal, skolhälsovård och annat som rör elevernas studiesituation.

Är det något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta mig!

Mitt arbetsrum ligger på skolexpeditionen. 

Välkommen!