Servicechef

Jag har ett nära samarbete med fritidsledare, köks-och städpersonal.

Eftersom skolan också är de allra flesta elevers hem under veckorna är det viktigt för oss att bidra till trivsel och trygghet. Detta gör vi bäst genom att vara närvarande och engagerade i varje elev.

Det är väldigt roligt att möta så många ungdomar och få vara en del av deras vardag!