Elevhälsa, studievägledning

Elevhälsoteamet vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum arbetar för en trygg skola.

Elevhälsoteamet träffas minst en gång varje vecka. Teamet leds av rektor och består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, lärare och biträdande rektor/studievägledare.

Alla elever har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog, kontakt med dessa förmedlas genom skolsköterska och/eller skolkurator.