Elevhälsa, studievägledning

Elevhälsoteamet vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum arbetar för en trygg skola.

Skolsköterska

Skolkurator

Specialpedagog

Studieplanerare

Servicechef

Rektor

Utöver dessa funktioner finns skolläkare och skolpsykolog. Kontakt förmedlas via vår skolsköterska och/eller skolkurator.