Fastigheter och utomhusmiljöer

Skolans fastighetstekniker är driftansvarig för Stora Segerstads byggnader och elevbostäder, till exempel sådant som berör el, vatten och värme. I arbetslaget ingår även vaktmästare och trädgårdsmästare. 

Regionfastigheter ansvar för yttre och inre underhåll av Stora Segerstads byggnader.