Specialpedagog

Mitt uppdrag som specialpedagog handlar om att hjälpa till med studierna när något känns svårt.

Om någon uppgift eller kurs känns tung kan du som elev alltid komma till mig. Då pratar vi igenom situationen och ser hur vi kan komma vidare. Jag kan t.ex. hjälpa dig med att skapa struktur eller ta fram kompensatoriska hjälpmedel.

Efter behov arbetar jag med enskilda elever eller med mindre elevgrupper, men jag kan också finnas med som extra resurs under vissa lektioner. Min uppgift är också att hjälpa pedagogerna att finna lösningar så att undervisningen passar alla.

I min värld har alla människor sina styrkor och sina svagheter och alla är lika viktiga. Det är viktigt att lyfta fram och bygga på styrkorna, så att var och en får känna att man kan.  Men det är också viktigt att du som elev är öppen med vad du tycker är svårt, så att vi med gemensamma krafter kan underlätta studierna. Gör man sitt bästa med hjälp och stöd kommer man långt!

Kontakta mig gärna så fort du upplever att något känns jobbigt, ju snabbare vi kan finna lösningar, desto bättre!