Förarbevis för terränghjuling

Terränghjuling

Enligt lag krävs förarbevis för att få framföra terränghjuling. Körkort eller traktorkort utfärdat efter 2000-01-01 gäller inte som förarbevis. Åldersgräns för förarbevis är 16 år.

Distansstudier

När du anmäler dig till kursen skickar vi ett kompendium för självstudier. Kompendiet behandlar lagar, regler och praktiska frågor kring terränghjulingen. Kurserna går kontinuerligt. Kontakta oss för att få reda på när nästa kurs startar.

Utbildningsdag med repetition och praktik

När du lärt dig kompendiet träffas vi under en utbildningsdag. Dagen innehåller en repetition av kompendiet.

Den praktiska delen av kursen är inriktad på att du ska lära dig köra terrängshjuling säkert och effektivt och veta vilka faror/risker som finns när man kör maskinen med och utan släp. Övningarna börjar på övningsbanan och så småningom ger vi oss ut i kuperad terräng.

Kunskapsprov

Dagen avslutas med att du får göra det av Transportstyrelsen föreskrivna teoretiska kunskapsprovet för vår examinator.

Förarbevis utfärdas av Transportstyrelsen efter godkänt prov
När du blir godkänd på kunskapsprovet ansöker vi hos Transportstyrelsen om ditt förarbevis och när du får det är du behörig att köra terränghjuling.