Vuxenutbildningar Skog

Arbete med avverkningsmaskin

Vid Stora Segerstad naturbrukscentrum har vi bland annat yrkeshögskoleutbildningar, utbildningar inom yrkesvux, uppdrags- och fortbildningar.

Utbildningar vi erbjuder

Grundläggande skogsutbildning

Skogligt Basår - i samarbete med SLU

Skogsmaskinförare

Arbete med avverkningsmaskin och skotare

Motorsågskörkort

Natur- och kulturhänsyn i skogen

Vid skolan finns ett storskaligt och högteknologiskt skogsbruk. Maskinparken är omfattande och innehåller både skotare, avverkningsmaskiner och grävmaskiner. Utbildningen har även tillgång till moderna skogsmaskinsimulatorer och fast skogskranar. 

Skogsbruket på Stora Segerstad