Pedagogisk personal

Vid Stora Segerstad naturbrukscentrum är den pedagogiska personalen indelade i olika arbetslag. Elever, vårdnadshavare och personal vid skolan hittar fullständiga kontaktuppgifter till all personal via Vklass.