Pedagogisk personal

Vid Stora Segerstad naturbrukscentrum är den pedagogiska personalen indelade i olika arbetslag. Lärare som är mentorer i samma årskurs ingår i samma arbetslag.