Introduktionsprogram Yrkesintroduktion

Elev vid traktorer
Skoljordbruk

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktionsprogram mot naturbruk 

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMYNB) riktar sig till dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk, men som saknar godkända betyg från grundskolan i de ämnen som krävs för Naturbruksprogrammet och Programinriktat val.

Elever som läser vid yrkesintroduktionsprogrammet får en bred yrkesutbildning inom naturbruksområdet med fokus på lantbruk, med vissa inslag av småskaligt skogsbruk, t.ex. möjlighet att examineras för motorsågskörkort A och B, samt röjsågskörkort (RA). 

Studieplanen är individuell men är i sitt grundutförande utlagd för tre år. Studieplanens sammansättning gör dig förberedd för ett yrke inom lantbruk, t.ex. skötsel av lantbruksdjur, maskinkörning, växtodling, byggnadsunderhåll och småskaligt skogsbruk.

Inför varje termin utvärderas studieplanen och revideras vid behov. 

Övningskörning med körkortspliktiga fordon

För att få köra körkortspliktiga fordon under utbildningen, t.ex. traktor, krävs att du har ett aktuellt körkortstillstånd. Läs mer här.

Utbildningen startar med ämnet Naturbruk

I ämnet Naturbruk får du bl.a. lära dig om lantbruksdjur, växter, arbetsmiljö och säkerhet, handredskap, verktyg, brandskydd, första hjälpen och grästrimning. Ämnet startar i årskurs 1 och lägger grunden för övriga ämnen som ingår i studieplanen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL (praktik)

Varje läsår innehåller APL inom naturbruk (arbetsplatsförlagt lärande). Denna del av utbildningen är tänkt att förläggas på hemmaplan, på en arbetsplats nom naturbruksbranschen. 

Övrigt

Utöver de yrkesförberedande delarna av utbildningen ingår även schemalagd tid för

  • idrott och hälsa
  • svenska, engelska, matematik (anpassas individuellt utifrån elevens mål, kunskaper och tidigare betyg)