Introduktionsprogram Yrkesintroduktion

Elev vid traktorer
Skoljordbruk

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion 

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMYNB) riktar sig till dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk, men som saknar godkända betyg från grundskolan i de ämnen som krävs för Naturbruksprogrammet och Programinriktat val.

Elever som läser vid yrkesintroduktionsprogrammet får en bred yrkesutbildning inom naturbruksområdet med fokus på lantbruk och skogsbruk.

Studieplanen är individuell men är i sitt grundutförande utlagd för tre år. Studieplanen innehåller kurser om lantbruksdjur, traktorkörning, växtodling, verkstadsteknik, byggnadsunderhåll och skogsbruk, samt en del andra områden som vi bedömer är viktiga för att bli så väl förberedd som möjligt för ett yrkesliv inom naturbruk. 

Se studieplanen här (pdf-fil, 518 kB)

Intill kurserna som presenteras i studieplanen finns en kort förklaring till vad kursen innehåller. För mer detaljerat innehåll går det att läsa kursplanerna i sin helhet på Skolverkets webbplats (Extern länk).

Traktorkort och motorsågskörkort 

De behörighetskort som eleven har möjlighet att ta under utbildningen är traktorkort, röjmotorsågskort och motorsågskörkort.

Utbildningen startar med kursen Naturbruk

I kursen Naturbruk får du bl.a. lära dig om lantbruksdjur, växter, arbetsmiljö och säkerhet, handredskap, verktyg, brandskydd, första hjälpen, maskinkörning och grästrimning. Kursen startar i årskurs 1 och lägger grunden för övriga kurser som ingår i studieplanen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL (praktik)

Varje läsår innehåller minst 10 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Denna del av utbildningen är schemalagd i skolans djurstallar, i skolans jord- och skogsbruk samt på arbetsplatser inom naturbruksbranschen. 

Övrigt

Utöver de yrkesförberedande delarna av utbildningen ingår schemalagd tid för

  • idrott och hälsa
  • matlagning
  • svenska, engelska, matematik (anpassas individuellt)

Ansökan

Välj introduktionsprogram, sedan yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet (IMYNB) vid Stora Segerstad naturbrukscentrum.