Gymnasieutbildning: Introduktionsprogram Yrkesintroduktion

IMYRK

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion SKOG/LANTBRUK

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet (IMYNB) riktar sig till dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk, men som saknar godkända betyg från grundskolan i de ämnen som krävs för Naturbruksprogrammet och Programinriktat val.

Elever som läser vid yrkesintroduktionsprogrammet får en bred yrkesutbildning inom naturbruksområdet.

Gör testet! Är detta utbildningen för dig? (pdf-dokument)

Under första läsåret ingår följande Naturbrukskurser: 

  • NATURBRUK (bl.a. praktisk användning av fordon och redskap som används inom naturbruksområdet, t.ex. traktorer och lantbruksredskap. Utifrån elevens förutsättningar finns möjlighet att ta traktorkörkort och förarbevis för terränghjuling.)
  • DJUREN I NATURBRUKET (med fokus på lantbrukets djur)
  • MÅNGBRUK AV SKOG 

Dessutom ingår ett individuellt val under första året där eleven kan välja antingen inriktning SKOG (kurserna Terrängtransporter och Motor- och röjmotorsåg 1) eller inriktning LANTBRUK (kurserna Fordon- och redskap och Djurhållning)

Under vårterminen i årskurs 1 är en dag per vecka förlagd på en arbetsplats (APL, arbetsplatsförlagt lärande).

Längden på utbildningen

Längden på utbildningen anpassas efter elevens behov - målet är att eleven ska bli attraktiv på arbetsmarknaden inom naturbruksbranschen, främst inom lantbruk och/eller skog. 

Inriktningar och fördjupningar

De elever som läser mer än ett år vid yrkesintroduktion kan fortsätta att inrikta sin utbildning mot antingen skog eller lantbruk. Eleven kan då välja bland kurser som hon/han fått förkunskaper till under år 1. Denna del av utbildningen innehåller även praktik på arbetsplatser, APL. För de elever som behöver längre tid på sig kan år 2 bli en repris på år 1 o.s.v.

Obligatoriska ämnesområden

Utöver de yrkesförberedande delarna av utbildningen ingår alltid (varje vecka)

  • idrott och hälsa
  • svenska, engelska, digitalisering*
  • matematik*

*Denna del av utbildningen anpassas individuellt och kan t.ex. byggas upp kring de grundskoleämnen som eleven saknar betyg i och som krävs för att bli behörig till Naturbruksprogrammet. Alternativt anpassas dessa ämnen för att ge eleven förutsättningar att bli yrkesskicklig. 

Elever som får behörighet för ett nationellt program under sin utbildning kan skrivas in på naturbruksprogrammet, alternativt programinriktat val. 

Ansökan

Välj introduktionsprogram, sedan yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet (IMYNB) vid Stora Segerstad naturbrukscentrum.