Anpassad Gymnasieskola

Elev på kobete
Korna hämtas in från betet för att mjölkas

Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder vi det 4-åriga nationella, anpassade gymnasieprogrammet Skog, mark och djur. Vi erbjuder inte det individuella programmet inom den anpassade gymnasieskolan.

Programmet Skog, Mark och Djur (SMD) vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig om lantbruk, skogsbruk, trädgård, fastighetsskötsel och djur. För att vara behörig till programmet ska du ha ett målgruppsbeslut från din hemkommun, för studier inom anpassad gymnasieskola.  

Det här får du lära dig

Som elev vid programmet Skog, Mark och Djur får du lära dig om lantbruk (t.ex. skötsel av lantbruksdjur), skogsbruk, skötsel av utemiljöer och fastighetsskötsel. Du som påbörjar din gymnasieutbildning från och med läsåret 2025/2026 får även lära dig om sällskapsdjur i allmänhet och hundar i synnerhet.

Du får dessutom lära dig hur man sköter trädgårdar och parker och om odling av olika slags växter. Programmet ger också kunskaper om hur man sköter och använder olika slags verktyg och redskap som du behöver i ditt arbete. 

Utbildningen innehåller även undervisning i svenska, engelska, matematik, idrott- och hälsa, estetisk verksamhet, naturkunskap, samhällskunskap, historia och religionskunskap. 

Övningskörning med körkortspliktiga fordon

För att få köra körkortspliktiga fordon under utbildningen, t.ex. traktor, krävs att du har ett aktuellt körkortstillstånd och bedöms ha förmåga att framföra körkortspliktigt fordon på ett säkert sätt. Läs mer här.

Men du kan självklart genomföra utbildningen utan att köra körkortspliktiga fordon! 

Så här kan en dag i skolan se ut

Måndagens lektioner börjar sent på förmiddagen, eftersom många reser till vår skola. 

Varje förmiddag finns en fikarast inlagd, då det serveras smörgås. Mitt på dagen serveras en vällagad lunch från skolans eget kök. På eftermiddagen serveras frukt. För de elever som bor på skolan serveras även frukost innan skolan börjar och kvällsmat och kvällsfika efter skoldagens slut.

Att utveckla sina förmågor 

Under utbildningen får du träna dig i att ta eget ansvar och egna initiativ samt att arbeta självständigt, men också att arbeta tillsammans med andra. Du får möjlighet att diskutera, reflektera och ta ställning i olika frågor som handlar om din utbildning och vardagen i stort. Fokus ligger också på arbetslivets villkor och personlig hälsa och utveckling. 

Kontakt med arbetslivet

I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). På så sätt får du inblick i hur det är att jobba inom det område som utbildningen är uppbyggd kring. Du lär också känna olika arbetsplatser och får erfarenheter och ett kontaktnät som är bra att ha inför framtiden. 

Den pedagogiska personalen

Undervisningen leds av legitimerade speciallärare med särskild kompetens inom området intellektuell funktionsnedsättning i nära samarbete med skolans yrkeslärare och instruktörer.

Behörighet

Den anpassade gymnasieutbildningen riktar sig till dig som har slutat grundskolan eller den anpassade grundskolan och som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.

Skolverkets information om Anpassad Gymnasieskola  (Extern länk)

Boende och resor

Skolans elevbostäder

För de elever som har lång eller krånglig resväg till och från skolan finns möjlighet att hyra boende på skolan under veckorna. Eleven får då ett eget rum, men delar dusch och toalett med några klasskamrater. 

Eleverna har ett gemensamt kök där de tillsammans kan ordna lite eget fika för den som vill vill. Annars serveras alla måltider i skolans matsal. 

I det gemensamma vardagsrummet finns möjlighet att titta på tv, spela spel eller bara vara tillsammans. Det finns WiFi på boendet. 

När skolan slutat för dagen finns det en fritidsledare som ordnar fritidsaktiviteter för de elever som bor vid skolan. Han/hon sover också i huset och finns sedan med vid frukosten, fram till dagens lektioner börjar. 

Skolan har inget LSS-boende. 

Pendla till och från skolan

De elever som inte bor på skolan kan åka kollektivtrafiken till Reftele station. Skolan ansvarar för transporten mellan stationen och skolan på morgonen och efter skoldagens slut.

Detta gäller även för de elever som bor vid skolan, de hämtas i Reftele på måndag förmiddag och lämnas i Reftele när lektionerna är slut på fredagen.