Vuxenutbildningar Lantbruk

Röd traktor

Vid Stora Segerstad naturbrukscentrum har vi bl.a. yrkeshögskoleutbildningar, utbildningar inom yrkesvux, uppdrags- och fortbildningar.

Vid skolan finns ett modernt lantbruk med både konventionell och ekologisk odling. I djurstallarna bedrivs modern produktion av mjölk, svin, lamm och nötkött. 

Just nu erbjuder vi en grundläggande utbildning inom lantbruk med inriktning mot djurskötsel.

Utbildningsinformation (Djurskötare lantbruk)