Skolkurator

Hej, jag heter Marie men kallas oftast för Mia!

Jag arbetar som skolkurator på Stora Segerstad.

Med mig kan du prata om sånt som påverkar hur du mår och har det. Mitt jobb innebär att lyssna, stötta, ge råd och hjälpa till att hitta lösningar på frågor och funderingar. Det kan vara att reda ut och bearbeta personliga problem, livsfrågor, skoltrötthet, kamrater, familj, sexualitet, samlevnad och drogfrågor. Jag hjälper också till med att förmedla kontakter till vår skolläkare och skolpsykolog, men även till ungdomsmottagningen, socialtjänsten, BUP, barn och ungdomshälsan med flera.

Jag arbetar både individuellt med elever och i grupp. Både förebyggande och stödjande.

Du kan söka upp mig direkt och knacka på min dörr. Mitt arbetsrum ligger i det hus som vi kallar för Västbo. Det går också bra att ringa, mejla eller skicka sms. Du kan även be en lärare, förälder eller kompis att ta kontakt med mig om du inte orkar eller vill göra det själv. Du kan också be dem följa med till mig första gången om du vill. Ibland tar jag första kontakten och bjuder in dig till ett samtal.

Jag har tystnadsplikt, men som all personal i skolan har jag anmälningsplikt om jag är orolig för att du far illa.

Välkommen!