Introduktionsprogram Programinriktat val

Introduktionsprogram

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder introduktionsprogrammet Programinriktat val mot Naturbruksprogrammet.

Programinriktat val mot naturbruk 

Programinriktat val mot naturbruk (IMVNB) riktar sig till dig som vill läsa Naturbruksprogrammet hos oss, men som saknar de grundskolebetyg som krävs för att vara behörig.

Antagna elever läser integrerat med naturbruksprogrammets elever och följer någon av de inriktningar som skolan erbjuder inom naturbruksprogrammet.

Antagna elever erbjuds plats vid de inriktningar vid naturbruksprogrammet där det finns lediga platser (lantbruk, skogsbruk eller djurvård/hund).  

Eleven får undervisning på grundskolenivå i det ämne som saknas för behörighet till naturbruksprogrammet (gäller matematik eller engelska). 

Elever som studerar på heltid under tre år genomför minst 15 veckors APL.

Individuell studieplan

Eleverna vid programmet följer i stor utsträckning den studieplan som gäller för Naturbruksprogrammets olika inriktningar och yrkesutgångar men studieplanen utformas individuellt. Studieplanen kan t.ex. innehålla de grundskoleämnen, t.ex. matematik och/eller engelska, som eleven saknar betyg i och som krävs för att bli behörig till Naturbruksprogrammet.  Elever som får behörighet för ett nationellt yrkesprogram under sin utbildning kan skrivas in på naturbruksprogrammet.

Behörighet

Du behöver ha minst sex godkända betyg från grundskolan för att bli antagen till Programinriktat val. För att bli antagen ska du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i
  • engelska eller matematik samt
  • minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
  • Om du saknar denna behörighet kan du ansöka om en plats vid vårt yrkesintroduktionsprogram.