Inriktning Skogsbruk

Skogsmaskinförare i hytt
Virkestransport med skotare

Skogsbruk är en av våra tre inriktningar vid naturbruksprogrammet på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. För att läsa denna gymnasieutbildning söker du inriktning Skogsbruk vid naturbruksprogrammet, studievägskod NBSKG.

Utbildningen förbereder dig för ett yrke inom modernt skogsbruk eller för vidare studier, t.ex. vid högskola eller universitet.

Utbildningens upplägg

Praktik och teori varvas för att du ska få goda kunskaper och mycket erfarenhet av arbete inom skogsbruk.

Minst 15 veckor av utbildningen är förlagd på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Detta skapar goda möjligheter för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. Några av dessa veckor kan du som vill få göra utomlands.

Utbildningens mål

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper och erfarenheter inom bl.a.

 • Motor- och röjmotorsåg
 • Maskinkörning
 • Skogsproduktion
 • Skogsvård
 • Entreprenörskap
 • Naturbruk
 • Biologi
 • Svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap samt idrott- och hälsa

Utbildningens resurser

Under utbildningen har du tillgång till våra stora skogsarealer och en högteknologisk maskinpark med moderna skotare och avverkningsmaskiner. I vår undervisningslokal Skogens hus finns simulatorer för både skotning och avverkning samt en stor verkstad för underhåll och reparation av maskiner och utrustning.

Undervisningen leds av lärare och instruktörer som arbetar för att du ska utvecklas mot utbildningens mål och bli attraktiv på arbetsmarknaden. Du som väljer en studieplan med högskoleförberedande ämnen blir dessutom förberedd för vidare studier vid t.ex. högskola eller universitet.

Alla elever utrustas med en egen motorsåg och en komplett skyddsutrustning för de delar av utbildningen som omfattar arbete med fällning, röjning och annan skogsvård. 

Övningskörning med körkortspliktiga fordon

För att få köra körkortspliktiga fordon under utbildningen, t.ex. traktor, krävs att du har ett aktuellt körkortstillstånd. Läs mer här.

Yrkesutgångar och studieplaner 

En bit in på höstterminen i årskurs 1 väljer du yrkesutgång och studieplan. Din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig och ger information om de olika yrkesutgångar och studieplaner som finns inom inriktning skogsbruk. Oavsett vilken studieplan du väljer kan du läsa ämnen som förbereder dig för antingen ett yrke eller för vidare studier. Du som önskar kan läsa ämnen för grundläggande och särskild högskolebehörighet, läs mer om det här! Högskoleförberedande ämnen

Du väljer mellan yrkesutgång Skogsmaskinförare eller Skogsvårdare. 

 

 • Du som väljer yrkesutgång skogsmaskinförare kommer få en utbildning med många timmar i skogsmaskiner, både i skotare och avverkningsmaskiner. I utbildningen ingår även Serviceteknik där du får lära dig att underhålla och reparera olika maskiner som används inom skogsbruk.
  Våra stora skogsarealer och högteknologiska maskinpark är en stor tillgång i undervisningen inom skogsproduktion och skogsvård.

  För dig som börjar årskurs 1 läsåret 2025/2026 kommer det även finnas möjlighet att lära sig om t.ex. jakt- och viltvård och naturturism.

 

 • Du som väljer yrkesutgång skogsvårdare kommer få en bred utbildning med en mix av skogsproduktion, skogsvård, maskinkörning (skotare), motor- och röjmotorsåg och småskalig skogsteknik, där du bl.a. får arbeta med lantbrukstraktor och skogsvagn med kran. Studieplanen kan utformas efter dina önskemål och framtidsplaner och kan bl.a. innehålla undervisning inom jakt- och viltvård och natur- och landskapsvård. För dig som börjar årskurs 1 läsåret 2025/2026 kommer det även finnas möjlighet att lära sig om naturturism.