Grundläggande och särskild högskolebehörighet

Kemilektion
Vi erbjuder en bredd av kurser som ger grundläggande och särskild högskolebehörighet

Alla elever vid Naturbruksprogrammet läser kurserna Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1a i årskurs 1. Dessa kurser är en fortsättning på grundskolans svenska, engelska och matematik.  

Grundläggande högskolebehörighet

För elever vid Naturbruksprogrammet som vill ha möjlighet att kunna vidareutbilda sig vid högskola eller universitet erbjuder vi en studieplan med kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. I studieplanen ingår Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Detta ryms inom programmets 2500 poäng. 

Särskild högskolebehörighet

De flesta program eller fristående kurser på högskola eller universitet kräver, utöver grundläggande högskolebehörighet, även en viss typ av särskild högskolebehörighet. De elever som väljer en studieplan med grundläggande högskolebehörighet har därför möjlighet att utöka sin studieplan med kurserna matematik 2a och/eller Samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2. Dessa kurser ger behörighet till en mängd olika högskoleutbildningar. 

Biologi 2 ersätts av andra kurser

Om du är intresserad av att läsa en högskoleutbildning som kräver att du läst Biologi 2 (vilket inte ingår på Naturbruksprogrammet) behöver du inte bli besviken; Naturbruksprogrammets kurser Djurens bilogi (inriktning djurvård) och Marken och växternas biologi (övriga inriktningar) ger samma högskolebehörighet som Biologi 2. 

Naturkunskap 2 ersätts av andra kurser

För att bli behörig att söka vissa högskoleutbildningar krävs det att du har läst kursen Naturkunskap 2, vilket är en kurs som inte ingår på Naturbruksprogrammet. Däremot ingår nedanstående kurser, som ger samma högskolebehörighet som Naturkunskap 2:

-Djuren i naturbruket + Djurhållning
(inriktning djurvård, yrkesutgång hundförare/hundskötare)

-Djuren i naturbruket + Växtodling 1
(inriktning lantbruk, yrkesutgång djurskötare, maskinförare och mekaniker) 

-Mångbruk av skog + Skogsskötsel 1
(inriktning skogsbruk, yrkesutgång skogsmaskinförare och skogs- och viltvårdare)

-Mångbruk av Skog + Jakt och Viltvård 1
(inriktning naturturism)

Naturvetenskaplig högskolebehörighet

Det här är en möjlighet för dig som har siktet inställt på att studera vidare inom det naturvetenskapliga området. Under tre år hos oss får du läsa naturbruksprogrammets kurser samt naturvetenskapliga kurser i dess riktiga miljö; i naturen bland djur och växter. Denna studieplan erbjuds vid två av våra inriktningar vid Naturbruksprogrammet; för dig som utbildar dig inom lantbruk (djurskötare och maskinförare) samt för dig som utbildar dig till hundförare/hundskötare inom inriktning Djurvård. 

 

  • Inom inriktningen och i programfördjupningen får du läsa kurser som ger dig fördjupade kunskaper och praktisk erfarenhet inom lantbruk eller hund.
  • Programfördjupningen består även av kurser som du behöver för att få naturvetenskaplig behörighet till högskolan (kemi, fysik, matematik och svenska 2). 
  • I det individuella valet läser du svenska 3 och engelska 6.
  • I en utökad studieplan (450 poäng) läser du ytterligare kurser inom kemi, fysik och matematik. Detta ger dig full naturvetenskaplig behörighet.
  • Vissa högskoleutbildningar har många sökande till ett begränsat antal platser, t.ex. veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Av den anledningen kan du behöva läsa kurser efter gymnasiet som ger meritpoäng - detta ökar dina chanser att kunna konkurrera om studieplatserna. Kurser som ger mertitpoäng är olika för olika högskoleutbildningar, för veterinärprogrammet är det t.ex. matematik 5, engelska 7 och moderna språk som kan ge meritpoäng.