Inriktningsansvarig MASKINMEKANIKER

Vid skolan arbetar flera lärare som undervisar eleverna som utbildar sig vid maskinmekanikerutbildningen. 

Vid frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta Carl Henriksson som är lärare och inriktningsansvarig för maskinmekanikerutbildningen.

Carl Henriksson
carl.henriksson@rjl.se