Inriktning Lantbruk (Djurskötare och Maskinförare)

Inriktning lantbruk
Skoljordbruk

Lantbruk är en av våra inriktningar vid naturbruksprogrammet på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. För att läsa denna gymnasieutbildning söker du inriktning Lantbruk vid naturbruksprogrammet, studievägskod NBLAN

Utbildningen förbereder dig för ett yrke inom lantbruk, t.ex. för arbete med lantbrukets djur, växtodling och maskinkörning. Men även för vidare studier om du väljer en studieplan med högskoleförberedande kurser. 

Utbildningens upplägg

Praktik och teori varvas för att du ska få goda kunskaper och mycket erfarenhet av arbete inom lantbruk.


15 veckor av utbildningen är förlagd på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Detta skapar goda möjligheter för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. Några av dessa veckor kan du som vill få göra utomlands.

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper och erfarenheter om bl.a.

  • Naturbrukets djur med fokus på lantbruksdjur
  • Fordon och redskap, med fokus på lantbruksmaskiner
  • Byggnadsunderhåll
  • Växtodling
  • Serviceteknik
  • Entreprenörskap
  • Naturbruk
  • Biologi
  • Svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap samt idrott- och hälsa

Utbildningens resurser

Under utbildningen har du tillgång till vårt skoljordbruk med stora odlingsarealer, en bred maskinpark, verkstäder och djurstallar där det bedrivs modern mjölkproduktion, smågris- och slaktsvinsproduktion, nötköttsproduktion och lammproduktion. På Lilla Segerstad finns vår ekologiska del av verksamheten, med både växtodling och djurhållning.   
Lantbruket på Stora Segerstad

Undervisningen leds av lärare och instruktörer som arbetar för att du ska utvecklas mot utbildningens mål och bli attraktiv på arbetsmarknaden. Du som väljer en studieplan med högskoleförberedande kurser blir dessutom förberedd för vidare studier vid t.ex. högskola eller universitet.

Yrkesutgångar och studieplaner 

En bit in på höstterminen i årskurs 1 väljer du yrkesutgång och studieplan. Din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig och ger dig information om de olika yrkesutgångarna och de olika studieplaner som finns inom inriktning lantbruk. 

Du väljer mellan yrkesutgång Djurskötare eller Maskinförare. Oavsett vilken yrkesutgång du väljer kan du läsa kurser för grundläggande och särskild högskolebehörighet. Läs mer om det här! Högskoleförberedande kurser

Yrkesutgång Djurskötare inom lantbruk

Du som väljer yrkesutgång djurskötare inom lantbruk kommer få tillbringa många timmar av din utbildning tillsammans med våra lantbruksdjur. Du får bl.a. lära dig om mjölk-, kött- och smågrisproduktion, avel och uppfödning av olika lantbruksdjur, utfodring, etologi och djurskydd och om djurens  hälso- och sjukvård. Men du får även lära dig att köra de maskiner som används vid t.ex. produktion av djurfoder, sköta och underhålla lantbrukets olika byggnader och reparera och serva de maskiner som används inom lantbruk. Delar av studieplanen kan anpassas individuellt efter dina framtidsplaner och kan innehålla t.ex. högskoleförberedande kurser, entreprenörskap och företagande, motor- och röjmotorsåg eller några av våra specialiseringskurser: 
-Mjölk och nötköttsproduktion
-Svin, får och fjäderfä 
-Alternativa djurslag 

Inom yrkesutgång djurskötare har du möjlighet att ta
-AM-kort
-Motorsågskörkort A och B
-Röjmotorsågskörkort (RA)

Yrkesutgång Maskinförare inom Lantbruk

Du som väljer yrkesutgång maskinförare inom lantbruk kommer få en bred utbildning med en mix av det mesta som har med lantbruk att göra. Det blir såklart stort fokus på just maskinkörning och växtodling men också service och reparation av olika maskiner och redskap som används inom lantbruk. Du får även grundläggande kunskaper om lantbrukets djur, småskalig skogsskötsel och hur du sköter och underhåller lantbrukets byggnader. Delar av studieplanen kan anpassas individuellt efter dina framtidsplaner och kan innehålla t.ex. högskoleförberedande kurser eller entreprenörskap och företagande. 

Inom yrkesutgång maskinförare har du möjlighet att ta
-AM-kort
-Motorsågskörkort A och B
-Röjmotorsågskörkort (RA)
-Behörighetsbevis för användning av växtskyddsmedel
-Heta arbeten