Inriktning Skogsbruk (Skogsmaskinförare och Skogs- och viltvårdare)

Skogsmaskinförare i hytt
Virkestransport med skotare

Skogsbruk är en av våra inriktningar vid naturbruksprogrammet på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. För att läsa denna gymnasieutbildning söker du inriktning Skogsbruk vid naturbruksprogrammet, studievägskod NBSKG

Utbildningen förbereder dig för ett yrke inom modernt skogsbruk eller för vidare studier, t.ex. vid högskola eller universitet.

Utbildningens upplägg

Praktik och teori varvas för att du ska få goda kunskaper och mycket erfarenhet av arbete inom modernt skogsbruk.

Minst 15 veckor av utbildningen är förlagd på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Detta skapar goda möjligheter för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. Några av dessa veckor kan du som vill få göra utomlands.

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper och erfarenheter inom bl.a.

 • Motor- och röjmotorsåg
 • Mångbruk av skog
 • Maskinkörning
 • Skogsskötsel, virkeslära
 • Entreprenörskap
 • Naturbruk
 • Biologi
 • Svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap samt idrott- och hälsa

Utbildningens resurser

Under utbildningen har du tillgång till våra stora, viltrika skogsarealer och en högteknologisk maskinpark med moderna skotare och avverkningsmaskiner. I vår undervisningslokal Skogens hus finns simulatorer för både skotning och avverkning samt en stor verkstad för service och reparation av maskiner och utrustning.

Undervisningen leds av lärare och instruktörer som arbetar för att du ska utvecklas mot utbildningens mål och bli attraktiv på arbetsmarknaden. Du som väljer en studieplan med högskoleförberedande kurser blir dessutom förberedd för vidare studier vid t.ex. högskola eller universitet.

Alla elever utrustas med en egen motorsåg och komplett skogsutrustning för de delar av utbildningen som omfattar arbete med fällning, röjning och annan skogsvård. 

En stor del av den praktiska utbildningen sker i skogarna vid Stora Segerstad och Herrestad, samt i undervisningslokalen Skogens Hus.

Skogsbruket vid Stora Segerstad och Herrestad

Skogens Hus med verkstad

Yrkesutgångar och studieplaner 

En bit in på höstterminen i årskurs 1 väljer du yrkesutgång och studieplan. Din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig och ger dig information om de olika yrkesutgångarna och de olika studieplaner som finns inom inriktning skogsbruk. Oavsett vilken studieplan du väljer kan du läsa kurser som förbereder dig för antingen ett yrke eller för vidare studier. Du som önskar kan läsa kurser för grundläggande och särskild högskolebehörighet, läs mer om det här! Högskoleförberedande kurser

Du väljer mellan yrkesutgång Skogsmaskinförare eller Skogs- och viltvårdare. 

 

 • Du som väljer yrkesutgång skogsmaskinförare kommer få en utbildning med många timmar i skogsmaskiner. Du läser bl.a. kurserna Terrängtransporter, Virkestransport med skotare och Avverkningsmaskiner. Utbildningen erbjuder även kursen Skogsmaskiner specialisering eller Grävmaskiner.
  I utbildningen ingår även kursen Serviceteknik - naturbruk 1 där du får lära dig att serva och reparera olika maskiner som används i skogen.
  Våra stora skogsarealer och högteknologiska maskinpark är en stor tillgång i undervisningen. 

 

 • Du som väljer yrkesutgång skogs- och viltvårdare kommer få en bred utbildning med en mix av skogsskötsel, maskinkörning, jakt och viltvård. Du kan även fördjupa dig mot t.ex. natur- och landskapsvård eller entreprenörskap och företagande. Våra viltrika skogar är en stor tillgång i undervisningen.