Inriktning Lantbruk (Maskinmekaniker)

Maskinmekaniker vid skogsmaskin
Service av modern skogsmaskin

Maskinmekaniker är en yrkesutgång inom inriktningen Lantbruk vid naturbruksprogrammet på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. För att läsa denna gymnasieutbildning söker du inriktning Lantbruk med yrkesutgång maskinmekaniker vid naturbruksprogrammet, studievägskod NBLANMM

Utbildningen förbereder dig för ett yrke som mekaniker för naturbrukets maskiner, t.ex. skogsmaskiner, lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner. Om du väljer en studieplan med högskoleförberedande kurser blir du även förberedd för vidrare studier vid t.ex. universitet eller högskola. 

Som maskinmekaniker kan du t.ex. arbeta vid en verkstad för lantbruks-, skogs- eller entreprenadmaskiner, vid en maskinstation eller på ett större lantbruks- eller skogsföretag. Branschen står inför stora pensionsavgångar och efterfrågan på maskinmekaniker för naturbrukets maskiner är hög.

Utbildningens upplägg

Praktik och teori varvas för att du ska få goda kunskaper och mycket erfarenhet av service och reparationer av moderna lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner. Du får även lära dig att köra dessa maskiner för att få en god förståelse för hur och när de används inom naturbrukets olika yrkesområden. Utbildningen ger dig dessutom kunskaper och praktisk erfarenhet om naturbruket i stort, t.ex. om lantbruksdjur, växtodling och skötsel och underhåll av naturbrukets byggnader. 

15 veckor av utbildningen är förlagd på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Detta skapar goda möjligheter för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. Några av dessa veckor kan du som vill få göra utomlands.

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper och erfarenheter inom bl.a.

  • Serviceteknik och verkstadsteknik
  • Fordon och redskap, med fokus på lantbruksmaskiner
  • Naturbrukets djur med fokus på lantbruksdjur
  • Byggnadsunderhåll
  • Växtodling
  • Entreprenörskap
  • Biologi
  • Naturbruk
  • Svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap samt idrott- och hälsa

Utbildningens resurser

Under utbildningen har du tillgång till skolans breda maskinpark med lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner. I vår undervisningslokal Skogens Hus finns en stor, modern verkstad med travers för service och reparation av maskiner och utrustning. I anslutning till detta finns även verkstäder för bearbetning och tillverkning av komponenter och reservdelar, utrustning för pressning av hydraulslangar och svetsar. Utbildningen har även tillgång till välutrustade servicebilar för reparation av maskiner i fält.  

En stor del av den praktiska undervisningen sker i verkstäderna i och i närheten av Skogens Hus, samt ute i fält i skolans skogs- och lantbruk. 

Skogens Hus med verkstad

Lantbruket vid Stora Segerstad 

Skogsbruket vid Stora Segerstad och Herrestad

Undervisningen leds av lärare och instruktörer som arbetar för att du ska utvecklas mot utbildningens mål och bli attraktiv på arbetsmarknaden. Du som väljer en studieplan med högskoleförberedande kurser blir dessutom förberedd för vidare studier vid t.ex. högskola eller universitet.

Yrkesutgångar och studieplaner

En bit in på höstterminen i årskurs 1 väljer du hur din studieplan ska utformas. Din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig och ger dig information om de olika valmöjligheter som finns inom inriktningen lantbruk med yrkesutgång maskinmekaniker. 

Du som önskar kan läsa kurser för grundläggande och särskild högskolebehörighet, läs mer om det här! Högskoleförberedande kurser