17/6-18/6 Sommarläger för grundskolans elever

I mitten av juni kan du som ska börja årskurs 8, 9 eller gymnasiet komma till Stora Segerstad Naturbrukscentrum på läger! Under ett par dagar får du prova på livet som naturbrukselev och bo på skolans elevhem. Detta är ett mycket bra tillfälle att få svar på alla dina frågor inför din gymnasieutbildning! 

Anmäl dig senast den 31 maj. 

Läs mer här!