Gymnasieutbildning: Introduktionsprogram Yrkesintroduktion

IMYRK

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion 

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMYNB) riktar sig till dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk, men som saknar godkända betyg från grundskolan i de ämnen som krävs för Naturbruksprogrammet och Programinriktat val.

Elever som läser vid yrkesintroduktionsprogrammet får en bred yrkesutbildning inom naturbruksområdet. Just nu pågår planeringen för hur upplägget ska se ut för programmet som startar i augusti 2021.

Gör testet! Är detta utbildningen för dig? (pdf-dokument)

Bl.a. ingår följande kurser under första året: 

  • NATURBRUK: Allmänt om Naturbruk (djur med fokus på lantbruksdjur, växter, arbetsmiljö och säkerhet, handredskap, verktyg, brandskydd, första hjälpen…). Körning av basmaskin (terränghjuling) + teori (målet är förarbevis för terränghjuling)

Under vårterminen i årskurs 1 är en del av utbildningen förlagd på en arbetsplats (APL, arbetsplatsförlagt lärande).

Utöver de yrkesförberedande delarna av utbildningens första år ingår alltid (varje vecka)

  • idrott och hälsa
  • svenska, engelska, matematik

Elever som får behörighet för ett nationellt program under sin utbildning kan skrivas in på naturbruksprogrammet, alternativt programinriktat val. 

Längden på utbildningen

Längden på utbildningen anpassas efter elevens behov - målet är att eleven ska bli attraktiv på arbetsmarknaden inom naturbruksbranschen. 

Ansökan

Välj introduktionsprogram, sedan yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet (IMYNB) vid Stora Segerstad naturbrukscentrum.