Gymnasieutbildning: Introduktionsprogram Yrkesintroduktion

IMYRK

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion SKOG/LANTBRUK

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet (IMYNB) riktar sig till dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk, men som saknar godkända betyg från grundskolan i de ämnen som krävs för Naturbruksprogrammet och Programinriktat val.

Elever som läser vid yrkesintroduktionsprogrammet får en bred yrkesutbildning inom naturbruksområdet.

Gör testet! Är detta utbildningen för dig? (pdf-dokument)

Under första läsåret ingår följande kurser: 

  • NATURBRUK: Allmänt om Naturbruk (djur, växter, arbetsmiljö och säkerhet, handredskap, verktyg, brandskydd, första hjälpen…). Körning av basmaskin (terränghjuling) + teori (målet är förarbevis för terränghjuling)

 

  • FORDON OCH REDSKAP: Bl.a. körning av basmaskin (traktor) + teori (målet är traktorkort)

 

  • MÅNGBRUK AV SKOG: Bl.a. hantering av grästrimmer och röjmotorsåg (målet är röjmotorsågskörkort A). Vanligt förekommande arbetsuppgifter i skogen (förberedelser för kursen Skogsskötsel 1 och Virkeslära)

 

  • Dessutom ingår ett individuellt val under första året där eleven kan välja antingen inriktning SKOG (kurserna Terrängtransporter och Motor- och röjmotorsåg 1) eller inriktning LANTBRUK (kurserna Djuren i Naturbruket och Lantbruksmaskiner 1).

Under vårterminen i årskurs 1 är en del av utbildningen förlagd på en arbetsplats (APL, arbetsplatsförlagt lärande).

Utöver de yrkesförberedande delarna av utbildningens första år ingår alltid (varje vecka)

  • idrott och hälsa
  • svenska, engelska, digitalisering*
  • matematik*

*Denna del av utbildningen anpassas individuellt och kan t.ex. byggas upp kring de grundskoleämnen (svenska, engelska och/eller matematik) som eleven saknar betyg i från grundskolan.

Elever som får behörighet för ett nationellt program under sin utbildning kan skrivas in på naturbruksprogrammet, alternativt programinriktat val. 

Längden på utbildningen

Längden på utbildningen anpassas efter elevens behov - målet är att eleven ska bli attraktiv på arbetsmarknaden inom naturbruksbranschen, främst inom lantbruk och/eller skog. 

Inriktningar och fördjupningar

De elever som läser mer än ett år vid yrkesintroduktion kan fortsätta att inrikta sin utbildning mot antingen skog eller lantbruk. Eleven kan då välja bland kurser som hon/han fått förkunskaper till under år 1. Denna del av utbildningen innehåller även praktik på arbetsplatser, APL. För de elever som behöver längre tid på sig kan år 2 bli en repris på år 1 o.s.v.

Ansökan

Välj introduktionsprogram, sedan yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet (IMYNB) vid Stora Segerstad naturbrukscentrum.