Epidemiologi

Epidemiologi undersöker sjukdomars demografi. Genom epidemiologiska studier har vi kunnat se att den orala hälsan hos Sveriges befolkning har dramatiskt förbättrats under de senaste decennierna.

Mycket av den epidemiologiska forskningen som genomförs vid Odontologiska Institutionen hämtar sin grund i Jönköpingsundersökningarna.

Undersökningarna omfattar fem tvärsnittsundersökningar med tio års mellanrum från 1973 till 2013 i åldersgrupperna 3- 80 år. Här finns ett omfattande forskningsmaterial som varit underlag för ett flertal vetenskapliga publikationer men också grunden för fortsatta epidemiologiska studier.

Vi ser genom forskningen att det finns tydliga kopplingar mellan munnens och tändernas hälsa och  den övriga kroppens hälsa. Genom att fortsätta forska och förstå sjukdomars mönster kan vi på Odontologiska Institutionen bidra till att hålla hela människan frisk.