Avdelningen för endodonti

Kontakt

Adresser, telefon och e-post

Postadress
Avdelningen för endodonti
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Avdelningen för endodonti
Odontologiska Institutionen
Rosenlunds vårdcentrum
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 23

E-post
endodonti@rjl.se