Johanna jobbar som specialist på avdelningen för pedodonti och på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Johanna jobbar som specialist på avdelningen för pedodonti och på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Foto: Adam Lantz

Jag heter Johanna Norderyd, är specialist i barntandvård och arbetar på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd vid Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Varför jag valde yrket

Det är nästan overkligt att det gått 40 år sedan min klasskompis på gymnasiet i Ängelholm övertygade mig om att det var tandläkare vi skulle bli; djupare än så var inte grunden för mitt yrkesval som 20-åring. Egentligen var det långt ifrån självklart för mig att bli tandläkare, eftersom jag var ganska tandvårdsrädd! Jag tyckte till och med synd om de på skolan som hade tandläkare som föräldrar, ’för en tandläkare kan man väl inte tycka om’. Det är nog delvis min egen erfarenhet som gjorde att jag redan från början intresserade mig för patienter med tandvårdsrädsla.

Vägen till pedodonti

Kursen i lustgassedering 1988 riktade sedan mitt fokus mot barn och jag fick möjlighet att tjänstgöra extra på pedodontiavdelningen i Karlskrona, där jag då bodde.
Det tog tio år innan jag sökte ST-tjänstgöring för att bli pedodontist. Vägen dit snirklade från käftis i Malmö via Ånge, Karlskrona och USA tills jag landade på Odontologiska institutionen här i Jönköping. Då hade jag faktiskt inte tänkt stanna mer än de tre åren som utbildningen krävde. I år har jag efter 25 år gjort mig förtjänt av regionens guldklocka… Så kan det gå när man trivs på sitt jobb!

Alla barn har rätt till en god munhälsa

Jag har nämligen älskat att arbeta inom pedodontin från första stund. Det är en utmaning men samtidigt ett privilegium att få jobba med barn. Barndomen är en så oerhört viktig period i en människas liv och vi får en möjlighet att göra lite skillnad. Alla barn har rätt till en god munhälsa. Genom åren har det sedan blivit så att jag nästan bara träffar de som remitterats från barn- ungdomshabiliteringen eller barnkliniken. När jag disputerade förra året handlade min avhandling därför inte så oväntat om oral hälsa och tandvårdsomhändertagande hos barn med funktionsnedsättning och det ur ett biopsykosocialt perspektiv. De senaste nitton åren har jag dessutom arbetat på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd och därmed specialiserat mig på sällsynta diagnoser, vilket också gett mig en ganska ovanlig tandläkarerfarenhet.

Om arbetsplatsen

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt och regionalt center som tillhör Odontologiska Institutionen. Vi får förfrågningar om diagnostik och terapiförslag (inklusive second opinion) vid sällsynta diagnoser från hela landet. Att konsultera oss är kostnadsfritt. För att ge välgrundade svar behövs multidisciplinär kunskap och erfarenhet. Därför tar vi många av dessa frågeställningar med oss till våra specialistkollegor här i Region Jönköpings län, vår referensgrupp. Vi samarbetar också via videolänk med Mun-H-Center i Göteborg, Kunskapscentrum i norr i Umeå samt våra skandinaviska syskoncentra i Oslo, Aarhus och Köpenhamn.

Vi måste arbeta multidisciplinärt

Mina klinikdagar har jag fortfarande på avdelningen för pedodonti. Här får jag jobba med duktiga och glada arbetskamrater som alla har fokus på barnets bästa. På avdelningen använder vi till exempel ofta bildstöd, vilket fungerar jättebra för de flesta barn. Behandlingspanoramat är brett och vi samarbetar mycket med våra specialistkollegor och med sjukvården. Om vi ska kunna erbjuda tandvård med hög kvalitet till personer med sällsynta diagnoser och varierande grad av funktionsnedsättning, måste vi arbeta multidisciplinärt.

Råd eller tips till andra

Det är min personliga övertygelse att vi i framtiden måste arbeta ännu mer inom och över yrkesgränserna: allmäntandvård – specialisttandvård – sjukvård. Det ger ökad kvalitet på den vård som bedrivs och är dessutom extra stimulerande för de som samarbetar.

Hur går man vidare om man vill jobba som tandläkare inom Folktandvården, Region Jönköpings län?

Du är välkommen att söka något av våra lediga, utannonserade jobb. Om det inte finns något ledigt jobb som passar dig just nu är du välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner inom rekrytering.

Lediga jobb inom Folktandvården

Hur går man vidare om man vill utbilda sig till tandläkare?

Utbildningar för att bli tandläkare finns i hela Sverige.
På en av Skolverkets webbplatser hittar du mer information om utbildningarna.

Tandläkarutbildningar, utbildningsinfo.se (Extern länk)