Parodontit och BMI - finns det ett samband?

Parodontit och BMI
Foto: Anna Wennberg

Diabetes är en av riskfaktorerna för parodontit, eller tandlossning som det också kallas. Samtidigt vet vi att övervikt och fetma kan vara en av orsakerna bakom diabetes. Finns det också ett samband mellan förekomsten av parodontit och övervikt?

Syfte och mål

Parodontit är en infektionssjukdom med inflammation i tandens stödjevävnader, som leder till förlust av tandfäste och omgivande ben. Svår parodontit är den sjätte vanligaste sjukdomen i världen och drabbar nästan tio procent av en befolkning.

Parodontal hälsa är tillsammans med kariesfrihet de två viktigaste faktorerna för att livslångt kunna behålla tänderna. Uttalade riskfaktorer för parodontit är ärftlighet, tobaksrökning och diabetes.

Fetma ökar risken för att utveckla insulinresistens som i sin tur leder till typ 2-diabetes. Övervikten i sig ökar också behovet av insulin i kroppen. Det här projektet vill titta närmare på ett eventuellt samband mellan parodontit och övervikt i en befolkning.

Utmaning

Det finns som sagt flera riskfaktorer än bara diabetes. Utmaningen är att säkerställa att ett eventuellt samband mellan övervikt och parodontit är äkta och inte samvarierar med någon annan riskfaktor för parodontit som rökning, socioekonomi, munhygienstatus, ålder och kön.

Lösning

Projektet kommer att använda sig av och studera ett väldefinierat befolkningsurval. En serie av tvärsnittsundersökningar, totalt fem stycken i Jönköping, har utförts vart tionde år med start 1973.

Gemensamt för alla undersökningarna har varit att kartlägga munhälsan och vårdbehov i befolkningen. Deltagarna i alla undersökningarna har undersökts av tandläkare både kliniskt och med röntgen.

Vi har fokuserat på de delar i undersökningarna som berör parodontit. Deltagarna har även fyllt i enkäter med frågor om allmänhälsa, munhälsa, tandvårdsvanor och livsstilsfrågor.

Effekt

Om det visar sig att samband parodontit och övervikt föreligger kan detta uppmärksammas både för att förebygga bägge sjukdomarna och även uppmärksamma den eventuella effekten av en grav övervikt på behandlingsutfallet vid parodontit.