Amela sätter alltid patienten i centrum

Amela Avdic arbetar som tandhygienist på Odontologiska Institutionen (OI). De egna erfarenheterna som ung patient på avdelningen för ortodonti i Jönköping formade hennes väg till tandvårdsyrket. Idag är det hon som är en förebild för sina patienter. Foto: Ulf Mårtensson

Som ung patient på avdelningen för ortodonti i Jönköping fick Amela för första gången uppleva det fina omhändertagandet av tandvården. Det var det mötet som skulle forma hennes framtid som tandhygienist. Glädjen efter en lång och lyckad behandling inspirerade henne. Idag är hon en del av Odontologiska Institutionen där hon driver förbättringsarbeten, samordnar nätverk för tandhygienister och implementerar nya digitala arbetssätt. Alltid med patienten i centrum.

Då var hon en flitig patient med trångställt bett i behov av tandreglering. Hennes behandlare Anders och Carina jobbade båda – då som nu – som övertandläkare respektive ortodontiassistent på avdelningen för ortodonti i Jönköping. Det var en speciell period i livet som kom att forma Amelas yrkesval. Alla timmar hon tillbringade på att noga rengöra sina tänder skapade en nyfikenhet hos henne. Hon bestämde sig för att hon ville bli tandläkare eller tandhygienist för att hjälpa andra. Valet föll till slut på det sistnämnda. Sedan några år tillbaka är hon anställd på avdelningarna för oral protetik och parodontologi i Jönköping – bara två trappavsatser upp från våningsplanet hon så ofta besökte som patient.

- Jag blev väldigt inspirerad av Anders och Carinas sätt att ta hand om mig som patient. De var väldigt professionella. Jag trivdes med att gå på mina tandvårdsbesök och minns den dagen jag berättade för dem att jag kommit in på min utbildning. Det var speciellt. När jag sedan började jobba som tandhygienist på Odontologiska Institutionen möttes vi igen och det kändes som att cirkeln var slutet på ett väldigt fint sätt, säger en leende Amela och fortsätter:

 - Jag betedde mig nästan som en tandhygienist redan innan jag blev det. Mina kompisar brukar fortfarande skämta med mig om min tandborste som jag bar med mig i väskan till skolan varje dag. Jag hade ju tandställning och tålde inte plack på tänderna. Den tiden har betytt mycket för mig i mitt yrkesliv.

Plats att växa som tandhygienist

Efter färdig utbildning och flera år på privata tandvårdskliniker var hon nyfiken på att ta sig an mer omfattande behandlingar och få möjlighet att utvecklas inom nya områden. Så hon sökte jobbet på Odontologiska Institutionen och fick det. Idag är hon införandeansvarig för digitala vårdmöten på sin avdelning, deltar i nätverk för tandhygienistambassadörer och har nyligen gått färdigt Region Jönköpings läns utbildning Framtida chef.

- Jag är stolt när jag tittar tillbaka på de fyra år jag har arbetat på OI och hur jag har fått plats att växa. Det känns fantastiskt berikande att ha kollegor som är specialiserade inom så många olika områden. Här får jag jobba på toppen av min kompetens och tillsammans skapar vi verkligen tandvård i världsklass.

Samverkan mellan specialiteter

Amela trivs som allra bäst när hon får omge sig av ny kunskap, teknik och utveckling. Att alltid jobba för att skapa en förbättring för patienten. Närheten till övrig specialisttandvård samt hälso- och sjukvård ser hon som en fördel.

- Vissa patienter som har ett stort behandlingsbehov kräver ett nära samarbete mellan våra specialistavdelningar. Det kan till exempel vara patienter som besöker oss på avdelningen för oral protetik samtidigt som de är i behov av ortodonti och har planerade behandlingar inom käkkirurgi eller parodontologi. Det gäller att ha stenkoll på var i behandlingen patienten är just nu. Det ställer väldigt höga krav på att alla inblandade i de olika teamen kommunicerar för att ge patienten samma budskap och information i rätt tid.

Lyssna in, förstå och förbättra

Att hennes tidiga upplevelser som patient på Odontologiska Institutionen har skapat en speciell drivkraft inom henne är svårt att ta miste på. Amela sätter alltid patienten i första rummet och söker ständigt nya oupptäckta vägar. Under våren 2022 har hon drivit ett förbättringsarbete med mål att bättre förbereda patienter som är i behov av vård för parodontit eller periimplantit, inför deras första besök i specialisttandvården.

- Jag har tittat på de behov och möjligheter som uppstår när utveckling av digital teknik går framåt. Vi kommer inte kunna ersätta en fysisk behandling helt med digital vård men mycket går att förenkla, effektivisera och underlätta med hjälp av teknik. Det var något jag ganska tidigt reflekterade över som ny på avdelningen för parodontologi. Här satt jag tillsammans med mina kollegor och informerade om och om igen på samma standardiserade sätt man alltid gjort, förklarar Amela.

Målet med förbättringsarbetet är att effektivisera vården och frigöra tid för fler att komma till avdelningen. För att det ska hända behöver startsträckan för varje patient att förstå sin sjukdom kortas och motivationen öka.

- När patienterna kommer till oss vet de så lite. Det gör att vi måste upprepa mycket och det är väldigt resurskrävande. Många saknar insikt om sjukdom, kostnad, omfattning, resor och vilka krav som kommer ställas på att upprätthålla den egna munvården. Det handlar mycket om en beteendeförändring.

Vill vara en förebild för andra

Samma information som patienten får i det fysiska mötet med Amela och hennes kollegor har paketerats i fyra pedagogiska och informativa filmer som gjorts tillgängliga på Folktandvårdens webbplats. Inför det första besöket får patienten ett sms med länk till innehållet. På så sätt kan patienten både förbereda sig innan och titta på innehållet efter besöket.

-  Jag litar mycket på känslan av mina egna upplevelser som patient och tror att det är en stor fördel för mig i mötet med nya patienter. Att slutföra en behandling är glädje. Precis som jag blev inspirerad kan jag nu vara en förebild för andra. Och om jag får skryta lite, så vet jag minst två av mina tidigare patienter som idag är färdigutbildade tandhygienister.