Avdelningen för oral protetik

Kontakt

Adresser, telefon och e-post Jönköping

Postadress
Avdelningen för oral protetik
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Avdelningen för oral protetik
Odontologiska Institutionen
Rosenlunds vårdcentrum
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 14

E-post
oral.protetik@rjl.se