Utbildningsprogram

Här finner du våra utbildningsprogram för tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Programmet innefattar den teoretiska utbildningen inom specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Utbildningen vid institutionen är målformulerad enligt Socialstyrelsens anvisningar och omfattar en programmerad sex–åtta terminers studiegång. Seminarierna ges i regel ämnesvis. Ett antal seminarier arrangeras dock gemensamt för flera ämnesområden. 

Seminarierna är i första hand avsedda för ST-tandläkarna inom institutionen. I mån av plats kan också andra intresserade inom institutionen eller inom och utanför regionen få delta i seminarierna. Förfrågan om plats ska göras hos ansvarig för respektive specialitets utbildningsprogram i förväg och i god tid så att litteratur eller litteraturreferenser kan meddelas och läsas in före seminariet.  

En man tittar i mikroskop

Endodonti

Läs mer om utbildningsprogrammet

Doktor

Klinisk bettfysiologi

Läs mer om utbildningsprogrammet

Operation

Käkkirurgi

Läs mer om utbildningsprogrammet

Radiologi

Odontologisk radiologi

Läs mer om utbildningsprogrammet

Oral protetik

Oral protetik

Läs mer om utbildningsprogrammet

Orofacial medicin

Orofacial medicin

Läs mer om utbildningsprogrammet

Tandavgjutning med tandställning.

Ortodonti

Läs mer om utbildningsprogrammet

Parodontologi

Parodontologi

Läs mer om utbildningsprogrammet

Pedodonti

Pedodonti

Läs mer om utbildningsprogrammet