Avdelningen för pedodonti

Kontakt

Adresser, telefon och e-post

Postadress
Avdelningen för pedodonti

Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Avdelningen för pedodonti

Odontologiska Institutionen
Rosenlunds vårdcentrum
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 50

E-post
pedodonti@rjl.se