Avdelningen för pedodonti

Kontakt

Adresser, telefon och e-post

Besöksadress
Avdelningen för pedodonti

Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Postadress
Avdelningen för pedodonti

Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Tfn: 010-242 46 50,
Fax: 010-242 53 40 (klinik),
010-242 46 12 (administration) 

E-post
pedodonti@rjl.se